RNDr. David VOGT, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry geografie
 
e-mail vogtd@kge.zcu.cz
telefon  377633064
kancelář  UK 517

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
  • Vogt, D. Politically Active Civil Society in the Liberec Region: Traditional Associations, Independents or Local and Regional Political Groupings in Municipal Elections 2010 and 2014. Acta Politologica, 2017, roč.9. č.3, s.22-45, ISSN 1804-1302.
  • Vogt, D. Vybrané aspekty politicko-geografického studia demokratické občanské společnosti. Geografie, 2015, roč.120. č.3, s.444-464, ISSN 1212-0014.
  • Matoušek, R.; Vogt, D.; Ženka, J. Výzvy české geografie: Od "Černé knihy" ke světlým zítřkům. Informace České geografické společnosti, 2011, roč.30. č.2, s.8-17, ISSN 1213-1075.
Statě ve sborníku
  • Vogt, D. Prostorovost aktivit a studia občanských iniciativ. In Sborník z workshopu Geografický výzkum v České republice Brno 2011. Brno : Tribun EU, 2012, s.201-216. ISBN 978-80-263-0246-9.
  • Vogt, D. Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku na příkladu Libereckého kraje - teoreticko-metodologická východiska. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010, s.861-867. ISBN 978-80-7368-903-2.
Postery, přednášky
  • Vogt, D. Possible bases for geographical research of conflicts between politically active civil society and companies in Czech-Bavarian borderland with experiences from Liberec Region. 2019.