Ing. Mgr. Jan POKORNÝ

Fotografie místopředsedseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail pokorny@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
kancelář  UK508

Odborný životopis

Vzdělání

9/2020-dosud FEK ZČU v Plzni - doktorské studium, obor Ekonomika a management, téma disertační práce: Age management a penzijní reformy - ekonomické dopady
9/2018-6/2020 FEK ZČU v Plzni - navazující studium, obor Podniková ekonomika a management, diplomová práce: Ekonomický pohled na udržitelnost penzijních systémů
9/2018-9/2021 FSV UK - navazující studium, obor Veřejná a sociální politika, diplomová práce: Fiskální a rozpočtové rady jako aktér ve veřejné politice
9/2015-6/2018 FEK ZČU v Plzni - bakalářské studium, obor Podniková ekonomika a management, bakalářská práce: Fungování konkrétního sociálního státu a dopady na ekonomiku

Speciální kurzy a další vzdělávání

9/2018-5/2020 FEK ZČU v Plzni ve spolupráci s BDO - Certifikovaný program Daňový specialista

Odborné stáže

9/2019-10/2019 Faculty of Economics, University of Coimbra - Traineeship Erasmus, téma: veřejné finance, fiskální politika a penzijní systém v Portugalsku, mentor: prof. António Portugal Duarte (2 měsíce)
8/2017-9/2017 Centre for Welfare Studies, Department of Political Science, University of Southern Denmark - Traineeship Erasmus, téma: dánský penzijní systém, mentor: prof. Klaus Petersen (2 měsíce)

Ostatní profesionální aktivity

1/2020-dosud Akademický senát FEK ZČU, místopředseda
12/2018-dosud Národní akreditační úřad pro VŠ, hodnotitel pro oblast Ekonomické obory a Sociologie
11/2018-dosud Finanční výbor Zastupitelstva města Dobřany, člen
3/2017-12/2019 Akademický senát FEK ZČU, tajemník
7/2016-dosud Akademický senát FEK ZČU, člen
1/2016-6/2020 Akademický senát ZČU, člen