Ing. Mgr. Jan POKORNÝ

Fotografie místopředsedseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail pokorny@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
kancelář  UK508

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. FONDOVÁ SCHÉMATA JAKO MOŽNÁ ŘEŠENÍ FINANČNÍ UDRŽITELNOSTI DÁNSKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.49-60, ISSN 1805-0603.
  • Pokorný, J. Evaluation of pension sustainability and its application. Ekonomické spektrum, 2020, roč.15. č.2, s.14-26, ISSN 1336-9105.
Statě ve sborníku
  • Pokorný, J. Pension Funds: Administrative and Investment Cost. 2021.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. Pension Funds: Administrative and Investment Cost. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-9. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. INTERGENERATIONAL SOLIDARITY IN PENSION SYSTEMS. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.82-98. ISBN 978-80-245-2344-6.
  • Pokorný, J. Transitional costs: From PAYG to funding pension schemes. In Proceedings FMSCICOM 2021. Praha : Oeconomica, 2021, s.25-42. ISBN 978-80-245-2439-9.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. Pension Debt of the Future and Its Depends on Retirement Age: Comparison Between Czechia and Denmark. In 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Tomas Bata University in Zlín ,Faculty of Management and Economics, 2019, s.891-901. ISBN 978-80-7454-893-2.
Učební texty, skripta
  • Hejduková, P.; Pokorný, J. Veřejný sektor pro ekonomické a regionální geografy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 74s. ISBN 978-80-261-0980-8.