Ing. Jan POKORNÝ

Fotografie místopředsedseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail pokorny@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
konzultační/úřední hodiny  UK508, KH: 17. 1. 16:00-17:00; 19. 1. 13:30-14:30
KH pro Cheb (CD304): 20. 1. 14:30-15:30
kancelář  UK508

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

FVS Financování veřejného sektoru
PF Podnikové finance
VF Veřejné finance
ZUC Základy účetnictví