Ing. David PRANTL

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
interní doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail prantld@kmo.zcu.cz
telefon  377633324
konzultační/úřední hodiny  St 12:00 - 13:00, UK520, (jen po předchozí domluvě přes e-mail)
kancelář  UK520

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AMINT Marketing na internetu v angličtině
MINT Marketing na internetu
PROMO Marketingový projekt