Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

Fotografie
předseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu
člen Akademického senátu FEK
externí doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail novym@kem.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Po 15:35 - 16:35
kancelář  UK 426