Fotografie

Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 12:00, telefonicky, další konzultace na základě dohody mailem
St 10:00 - 12:00, telefonicky, další konzultace na základě dohody mailem
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2013-2017 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Studijní obor: Podniková ekonomika a management (Ph.D) - Téma disertační práce. Vliv organizací destinačního managementu na rozvoj podnikatelských aktivit v regionu
2010-2012 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studijní obor: Obchodní podnikání, specializace cestovní ruch (Ing.)
2007-2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studijní obor: Obchodní podnikání, specializace cestovní ruch (Bc.)