Fotografie

Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 12:00, telefonicky, další konzultace na základě dohody mailem
St 10:00 - 12:00, telefonicky, další konzultace na základě dohody mailem
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
 • Jakubíková, D.; Vildová, E.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Lázeňství: management a marketing. Praha : Grada Publishing, 2019. 368s. ISBN 978-80-271-2461-9.
 • Čechurová, L.; Janeček, P.; Králová, L.; Mičík, M.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Moderní technologie v maloobchodě a cestovním ruchu - trendy a současná praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 196s. ISBN 978-80-261-0455-1.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Sholz, P.; Janeček, P.; Linderová, I. Applying environmental measures as part of social responsibility: Case of Czech Hotel Chain. SHERPA_DOCASNY_NAZEV, 2020, roč.31. č.1, s.7-38, ISSN 0353-4316.
 • Janeček, P. Motives and Barriers for Cooperation in Tourism Destination: Case of Pilsen Region. Czech Hospitality and Tourism Papers, 2019, roč.15. č.32, s.3-16, ISSN 2571-0389.
 • Bryndáčová, L.; Janeček, P. Je značka projektu Západočeské baroko vidět?. Marketing & komunikace, 2019, roč.29. č.3, s.12-13, ISSN 1211-5622.
 • Turnšek, M.; Janeček, P. "America First, the Netherlands Second" on YouTube: "spoofing" destination marketing with political satire. The European Journal of Humour Research, 2019, roč.7. č.3, s.26-45, ISSN 2307-700X.
 • Janeček, P. Spolupráce v cestovním ruchu v Plzeňském kraji. Trendy v podnikání, 2018, roč.8. č.3, s.74-81, ISSN 1805-0603.
 • Janeček, P.; Linderová, I. Accessible tourism for all - current state in the Czech business and non-business environment. E+M Ekonomie a Management, 2017, roč.20. č.4, s.168-186, ISSN 1212-3609.
 • Ježek, J.; Janeček, P.; Ircingová, J.; Nosková, M. Ekonomické efekty projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč.Neuveden. č.4/2016, s.4-22, ISSN 1805-3246.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D. Jak jsou využívány nové technologie v marketingu obchodu a cestovního ruchu?. Marketing a komunikace, 2016, roč.26. č.2-3, s.19-20, ISSN 1211-5622.
Kapitoly v knize
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Moucha, J.; Tlučhoř, J. Nabídka venkovského cestovního ruchu na Ohři. Venkovský cestovní ruch, Brno : Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020, s.47-55. ISBN 978-80-210-9593-9.
 • Jakubíková, D.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Přínosy a rizika kulturních eventů pro městský cestovní ruch. Městský cestovní ruch, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s.109-120. ISBN 978-80-244-5255-5.
 • Janeček, P.; Hommerová, D. Tschechisch-Bayerische Zusammenarbeit. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.67-81. ISBN 978-3-86367-040-5.
Statě ve sborníku
 • Janeček, P.; Jakubíková, D. Motivace k návštěvě jako nástroj pro řízení destinací. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, s.62-72. ISBN 978-80-88064-46-6.
 • Šlechtová Sojková, O.; Janeček, P. Visit rate of tourists in the border regions: case of the Pilsen, Karlovy Vary and Usti regions. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC, 2019, s.87-98. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Profil turisty ve venkovské destinaci: Příklad z Dolního Poohří. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch - příležitost pro venkov". Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, s.112-123. ISBN 978-80-88064-42-8.
 • Janeček, P. SPOLUPRÁCE V CESTOVNÍM RUCHU V PLZEŇSKÉM KRAJI. 2018.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Vánoční čas a autenticita: hodnocení vánočního trhu ve městě Cheb. In Aktuální problémy problémy cestovního ruchu: Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018, s.151-160. ISBN 978-80-88064-36-7.
 • Hommerová, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Kouba, D. Cross-Border Purchasing Behavior - Studies in the Czech-German Border Region. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management.. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2018, s.374-380. ISBN 978-80-7394-726-2.
 • Janeček, P.; Zrzavý, L. Destinace Vysočina a její marketingová komunikace na internetu. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch jako křižovatka poznatků. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, s.135-143. ISBN 978-80-88064-30-5.
 • Zelenka, L.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Mobile phone use in shopping process: A case from the Czech republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.183-194. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Janeček, P.; Ovesleová, H. Use of Branding in Czech and German Destination: Comparative Study Based on City Branding. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.81-91. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Januška, M.; Janeček, P. EVALUATION OF ICT USER SATISFACTION IN PUBLIC ADMINISTRATION: CASE OF USE LIKERT SCALE AND NET PROMOTER SCORE IN LIBEREC CITY HALL. In Hradec Economic Days. Hradek Králové : University of Hradec Králové, 2017, s.348-355. ISBN 2464-6067978-80-7435-664-3.
 • Janeček, P. Využití systémové dynamiky v destinačním managementu. In Sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.15-25. ISBN 978-80-210-8527-5.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Komunikace historického města v moderní době v oblasti cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s.147-157. ISBN 978-80-88064-21-3.
 • Janeček, P.; Štemberová, A. Udržitelnost turismu ve vztahu k místní komunitě. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s.168-178. ISBN 978-80-88064-21-3.
 • Janeček, P.; Ovesleová, H. KRITÉRIA HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH TOALET: PRŮZKUM VYBAVENOSTI DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU VŠEOBECNOU INFRASTRUKTUROU. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Barbosa Rosa, .; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Visual Appeal of Destination web pages: An Exploratory Eye tracking study on Generation Y. In Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.1289-1299. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 • Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Rymusová, M. Qualitative evaluation of chosen online and offline communication means towards visitors of a selected city. In International Scientific Days 2016. The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society. Conference proceedings. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, s.885-892. ISBN 978-80-552-1503-7.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Vztah rezidentů k rozvoji turismu: komparace dvou krajů České republiky. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.954-961. ISBN 978-80-210-8272-4.
 • Janeček, P. Economic Impact of Events in Destination. In Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2016, s.293-299. ISBN 2464-6059978-80-7435-633-9.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Comparison of online communication of German and Czech Destination Management Organisations. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.53-60. ISBN 978-3-86367-038-2.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Zýková, I. Kulturní cestovní ruch v rozvoji destinace. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy". Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, s.178-189. ISBN 978-80-88064-09-1.
 • Janeček, P. Seniors'perception of travel barrier: A case of Czech Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid : International Business Information Management Association, 2015, s.220-229. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Vývoj webových stránek cestovního ruchu vybraných krajů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference. Tábor : Ústav lázeňství gastronomie a turismu, 2015, s.98-109. ISBN 978-80-7510-140-2.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. SDÍLENÍ INFORMACÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V TURISMU. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s.299-304. ISBN 978-80-7435-546-2.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D. PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉ OBLASTI: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRÁŠILY. In Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s.38-47. ISBN 978-80-7435-537-0.
 • Janeček, P. Event jako příležitost pro upevňování vztahů mezi návštěvníkem a destinací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, Turismus a Vzdělávání. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2015, s.100-111. ISBN 978-80-87411-70-4.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Turisté seniorského věku - organizační zajištění cest. In Sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.28-37. ISBN 978-80-210-8117-8.
 • Janeček, P.; Čechurová, L. GENERACE Y A VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V CESTOVNÍM RUCHU. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Vol 5. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s.632-641. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • Janeček, P. Postavení cestovního ruchu z pohledu platební bilance. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.368-374. ISBN 978-80-7435-366-6.
 • Janeček, P. Analýza tvorby produktu organizacemi destinačního managementu. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014, s.229-235. ISBN 978-80-557-0697-9.
 • Tlučhoř, J.; Janeček, P. Využívání novějších metod marketingové komunikace českými cestovními kancelářemi. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica : Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014, s.545-549. ISBN 978-80-557-0697-9.
 • Janeček, P. POSTAVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch a jeho dopady na společnost". Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014, s.75-85. ISBN 978-80-87035-87-0.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PILSEN AND THE OBERPFALZ REGION. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.75-83. ISBN 978-3-86367-029-0.
 • Janeček, P. MOŽNOST VYUŽITÍ STATISTICKÉHO MONITORINGU V DESTINAČNÍM MANAGEMENTU. In Trendy v podnikání 2014. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s.1-7. ISBN 978-80-261-0444-5.
 • Janeček, P. Jsou webové stránky komunikačním nástrojem destinace?. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s.66-75. ISBN 978-80-210-7585-6.
 • Janeček, P. Rok 2013 a organizace destinačního managementu. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.1-7. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Janeček, P. Zážitkový turismus jako možnost rozvoje venkova. In Cestovní ruch do roku 2020 : Vize a příležitosti. Brno : Občanské sdružení Educom, 2013, s.63-69. ISBN 978-80-7392-201-6.
 • Janeček, P. ROLE EUROREGIONŮ V ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Karviná 8. Listopadu 2013. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2013, s.295-306. ISBN 978-80-7248-901-5.
Postery, přednášky
 • Ircingová, J.; Janeček, P.; Pašek, J. Jak postupovat při optimalizaci využívání nemovitostí ve Vaší obci?. 2019.
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.