doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail novotnam@kge.zcu.cz
telefon  377633066
konzultační/úřední hodiny  dlouhodobě nepřítomna, kontakt jen přes email
kancelář  UK 515

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2011-2013 Habilitace na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Regionální a sociální rozvoj
1986-1992 Geografický ústav ČSAV v Brně, Kandidát věd, obor regionální geografie
1985 Přírodovědecká fakulta UK Praha, RNDr., obor ekonomická a regionální geografie
1977-1983 Karlova univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie
1971-1975 Pedagogická fakulta v Plzni, učitelství, aprobace matematika - zeměpis

Odborná praxe

2013 Ekonomická fakulta ZČU v Plzni, docentka
2012 Ekonomická fakulta ZČU v Plzni, odborná asistenka
1990-2012 Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, odborná asistenka
1989-1990 Stavoprojekt České Budějovice, odborný pracovník
1985-1989 Ústav krajinné ekologie ČSAV České Budějovice, odborný pracovník