Ing. Jan PETRTYL, Ph.D.

Fotografie
externí spolupracovník katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail jan@marketingmind.cz
konzultační/úřední hodiny  Konzultace prosím předem domluvme přes e-mail či telefon. Skype: jan.petrtyl

Publikace

Monografické publikace
 • Čechurová, L.; Janeček, P.; Králová, L.; Mičík, M.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Moderní technologie v maloobchodě a cestovním ruchu - trendy a současná praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 196s. ISBN 978-80-261-0455-1.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jiřincová, M.; Petrtyl, J.; Plevný, M. Diversity management. Comparision, the best practises of Visegrad countries. Plzeň : NAVA, 2012. 139s. ISBN 978-80-7211-420-7.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha : Educa Service ve spolupráci s Českou andragogikou společnost, 2010. 116s. ISBN 978-80-87306-07-9.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Petrtyl, J.; Eger, L. A Comparison of ICT use (E-business tools) in Companies of selected Countries. Trendy v podnikání, 2015, roč.neuveden. č.2, s.59-73, ISSN 1805-0603.
 • Hurt, T.; Petrtyl, J. Plní online prodejci počítačů a spotřební elektroniky přání svých zákazníků?. Marketing a komunikace, 2013, roč.23. č.3, s.14-15, ISSN 1211-5622.
 • Petrtyl, J. ICT jako nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a význam e-governemtu. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.1, s.4-13, ISSN 1805-0603.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. E-learning courses and the potential of viral marketing. Technológia vzdelávania, 2012, roč.20. č.6, s.10-15, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. Communication of schools with the public on the internet. Technológia vzdelávania, 2012, roč.20. č.3, s.3-8, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. Communication of Schools with the Public on the Internet. Technológia vzdelávania, 2012, s.1-10. ISSN 1335-003X.
 • Petrtyl, J. Security and Trustworthiness as Drivers of E-shop Competitiveness (Opinions of Young Customers). Journal of Competitiveness, 2012, roč.4. č.1, s.83-98, ISSN 1804-171X.
Kapitoly v knize
 • Petrtyl, J. Problematika diverzity managementu pohledem legislativy. Diverzity management, Praha : Educa Service a Česká andragogická společnost, 2009. s.185-195. ISBN 978-80-87306-03-1.
Statě ve sborníku
 • Petrtyl, J. Alza.cz: marketingová strategie pro dosažení konkurenční výhody. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.62-96. ISBN 978-80-261-0171-0.
 • Petrtyl, J.; Skalický, J.; Vacek, J. Agilní projektový management. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-8. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. Customer Oriented E-learning Courses. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012, s.93-101. ISBN 978-80-558-0092-9.
 • Petrtyl, J. Etika v elektronickém obchodě. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.59-67. ISBN 978-80-261-0055-3.
 • Petrtyl, J. B2C E-commerce Development and its Current State in the Czech Republic. In New Economic Challenges - 3rd International PhD Conference - Collection of Contributions. Brno : Masaryk University - Faculty of Economics and Administration, 2011, s.283-292. ISBN 978-80-210-5674-9.
 • Eger, L.; Petrtyl, J. How should companies communicate on Facebook?. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technical University of Liberec, 2011, s.118-126. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • Petrtyl, J. Význam internetové prezentace a její úrovně pro neziskové organizace. In Hradecké ekonomické dny 2011, sborník recenzovaných příspěvků. Hradec Králové : UHK, 2011, s.243-247. ISBN 978-80-7435-100-6.
 • Stanchfield, J.; Petrtyl, J.; Daniels, W. E-commerce in the Czech Republic (EU) and Wisconsin (USA). In Proceedings of the semestral course between University of West Bohemia and Marquette University (Academic year 2010/2011). 2011. 14s. ISBN 978-80-261-0041-6.
 • Petrtyl, J. Use of E-business to Gain Competitive Advantage. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, 2011, s.1315-1316. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
Učební texty, skripta
 • Eger, L.; Petrtyl, J.; Kunešová, H.; Mičík, M.; Peška, M. Marketing na internetu. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015. 158s. ISBN 978-80-261-0573-2.
 • Petrtyl, J. Online marketing: Vybraná témata. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 70s. ISBN 978-80-261-0484-1.