Ing. Martin POLÍVKA

Fotografie externí doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail polivkam@kfu.zcu.cz

Odborný životopis

Ostatní profesionální aktivity

14.11.2013 Tanec s vyučující předmětu KPM/SMP Ing. Lenkou Zahradníčkovou