Ing. Martin POLÍVKA

Fotografie externí doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail polivkam@kfu.zcu.cz

Publikace

Monografické publikace
 • Polívka, M.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Pešík, J.; Polívka, M. KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM MANAGEMENTU: PROBLÉM SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.2, s.45-53, ISSN 1805-0603.
 • Polívka, M.; Martinčík, D. Measures ensuring the food quality on retail markets: experimental perspective. Agricultural Economics (AGRICECON), 2014, roč.60. č.8, s.343-352, ISSN 0139-570X.
 • Polívka, M. Effect of Corporate Social Responsibility on the Recruitment of Technically Educated Employees. Littera Scripta, 2013, roč.6. č.1, s.128-139, ISSN 1805-9112.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Experimenty jako metoda výuky základních kurzů ekonomie. Media4u Magazíne, 2013, roč.10. č.1, s.91-97, ISSN 1214-9187.
 • Polívka, M.; Martinčík, D.; Burešová, V. Společenská odpovědnost v evropském a českém cukrovarnictví. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč.129. č.5-6, s.188-191, ISSN 1210-3306.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Contribution of Corporate Social Responsibility to the Shareholder Value: Experimental Perspective. E + M. Ekonomie a Management, 2012, roč.15. č.3, s.108-123, ISSN 1212-3609.
 • Polívka, M. Potenciál využití experimentálních metod v marketingovém výzkumu. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.3, s.29-40, ISSN 1805-0603.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Cukrovarnictví, řepařství a Velká hospodářská krize v ČSR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč.127. č.9-10, s.321-324, ISSN 1210-3306.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Makroekonomické změny současnosti, aneb mnoho povyku pro nic?. Trendy v podnikání, 2011, roč.1. č.2, s.62-71, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Polívka, M.; Pešík, J. Společenská odpovědnost firem - zásadně podvratné učení?. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl II.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.445-451. ISBN 978-80-7435-367-3.
 • Polívka, M. Experimental Market for Lemons - Surpluses of the Participants under Various Conditions. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Athens : WSEAS Press, 2013, s.110-114. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Dynamický stochastický model firmy. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.1-4. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Pešík, J.; Polívka, M. Kvantitativní přístup ve strategickém managementu: problém společenské odpovědnosti firmy. In IMEA 2013 Conference Proceedings. 2013, s.365-373. ISBN 978-80-7395-696-7.
 • Polívka, M.; Pešík, J. Performance of the Socially Responsible Investment During the Global Crisis. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.467-476. ISBN 978-80-7372-953-0.