doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí centra podnikání a udržitelnosti
vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka Akademického senátu FEK
členka oborové rady
 
e-mail pprochaz@fek.zcu.cz
telefon  377633618
konzultační/úřední hodiny  Út 14:30 - 15:30, UK 414, Platné od 20.2. do 7.5.2024. Během zkouškového období po předchozí domluvě.
kancelář  UK 414

Publikace

Monografické publikace
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha : Grada Publishing a.s., 2018. 256s. ISBN 978-80-271-0689-9.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Jiřincová, M.; Lišková, J. Úvod do podnikové ekonomiky. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 264s. ISBN 978-80-261-0733-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Majdúchová, H.; Gajdová, D.; Štětka, P.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, P.; Dulewicz, P.; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, .; Dulewicz, .; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 128s. ISBN 978-80-261-0012-6.
 • Čapková, I.; Halgašová, T.; Krechovská, M.; Hranaiová, K.; Taušl Procházková, P.; Vodička, L. Podpora podnikání ve vybraných zemích EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 415 s.s. ISBN 978-80-7043-845-9.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Pešík, J.; Taušl Procházková, P. A Framework for a Valuation of Digital Start-Ups Using Artificial Intelligence and Fuzzy Sets. ACC JOURNAL, 2023, roč.2023. č.B, 11s. ISSN 1803-9782.
 • Jelínková, E.; Špačková, P.; Taušl Procházková, P. Digitalizace v oblasti řízení lidských zdrojů: systematická literární rešerše.. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.1, s.60-71, ISSN 1805-0603.
 • Nosková, M.; Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. Balance sheet rules and their influence on business performance - an empirical study.. ACC JOURNAL, 2022, roč.28. č.2, s.71-85, ISSN 1803-9782.
 • Taušl Procházková, P.; Nosková, M.; Machová, K.; Velíšková, V. Development of performance evaluation indicators for social enterprises: the use of Delphi technique. Journal of Business Economics and Management, 2021, roč.22. č.6, s.1396-1415, ISSN 1611-1699.
 • Taušl Procházková, P.; Nosková, M. An application of input-output analysis to social enterprises: a case of the Czech Republic. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 2020, roč.12. č.4, s.495-522, ISSN 2053-4604.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Taušl Procházková, P. KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN SOCIETY 4.0. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.9-19, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P.; Vallišová, L. Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti 4.0 – systematická literární rešerše. Trendy v podnikání - Business Trends, 2019, roč.9. č.2, s.12-21, ISSN 1805-0603.
 • Kutlák, J.; Taušl Procházková, P. Komunikace CSR aktivit: CSR reporting. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.2, s.63-74, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P.; Musil, D. Comparative analysis study of selected alternative finance. ACC Journal, 2017, roč.23. č.2, s.120-133, ISSN 1803-9782.
 • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Realita rodinného podnikání v ČR. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.3, s.41-50, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P. Entrepreneurial ecosystem insights: case study. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.1, s.23-32, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P. Social enterprises practices: Czech Republic case study. Actual Problems of Economics, 2016, roč.185. č.11, s.150-159, ISSN 1993-6788.
 • Taušl Procházková, P. Incubation Activities and Entrepreneurship: Does it Work Together?. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2015, roč.2015. č.2015, s.1-12, ISSN 2169-0367.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M.; Lukáš, L. Effectiveness of entrepreneurship policies: Some evaluation research perspectives. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.39, s.706-722, ISSN 1582-9146.
 • Taušl Procházková, P. Various perspectives on entrepreneurship education: emerging trends in entrepreneurship support. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.2, s.28-35, ISSN 1805-0603.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Enhancing Entrepreneurial Education Activities: New Challenges for SMEs Development. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.262-271, ISSN 1993-6788.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Význam podnikatelského vzdělávání na vysokých školách. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.18-22, ISSN 1214-9187.
 • Taušl Procházková, P. Podnikatelský inkubátor jako nástroj podpory malého a středního podnikání. E + M. Ekonomie a Management, 2012, roč.2012. č.3, s.91-107, ISSN 1212-3609.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Moderní přístupy v politice MSP s využitím systematické výchovy k businessu. Višegrád, 2011, roč.2. č.2, s.88-93, ISSN 1338-2543.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura a image podnikatele - nové výzvy. Višegrád, 2010, roč.1. č.1, s.134-138, ISSN 1338-2543.
Statě ve sborníku
 • Nosková, M.; Taušl Procházková, P.; Machová, K. Assessment of Non-financial Reports in the Context of Circular Economy: The Case of Czech Large Companies. In Liberec Economic Forum 2023. Liberec : Technical University of Liberec, 2023, s.256-263. ISBN 978-80-7494-672-1.
 • Pešík, J.; Taušl Procházková, P. An Evaluation of the Job Offers with a focus on Czech Digital Entrepreneurship. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Pešík, J.; Taušl Procházková, P. An Effect of Financial Indicators on Share Price of largest US companies. In Knowledge on Economics and Management. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2022, s.123-129. ISBN 978-80-244-6232-5.
 • Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. Shop Floor Management in the Era of Digitalization: Systematic Literature Review. In Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2022, s.1596-1606. ISBN 2767-9640978-0-9998551-8-8.
 • Nosková, M.; Taušl Procházková, P. Balance Sheet Rules and Their Ability to Influence Business Performance. In 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2021 Conference Proceedings. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021, s.438-444. ISBN 978-80-7510-456-4.
 • Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. VÝZVY PRŮMYSLU 4.0 A SHOP FLOOR MANAGEMENT. In Trendy v podnikání 2020 - recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-11. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Taušl Procházková, P.; Mičudová, K. Social enterprises from the perspective of Czech environment: practice and selected aspects. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison 2020. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.78-90. ISBN 978-3-86367-063-4.
 • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects. In Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Oeconomica, 2020, s.622-633. ISBN 978-80-245-2378-1.
 • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Start-ups Mapping in the Czech Republic. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s.1369-1379. ISBN 978-0-9998551-3-3.
 • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Sustainability and Corporate Social Responsibility in Business. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019, s.53-62. ISBN 978-80-7494-482-6.
 • Taušl Procházková, P.; Sova Martinovský, V.; Musil, D. Alternative finance: theoretical and empirical consideration. In Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.512-524. ISBN 978-80-87927-77-9.
 • Taušl Procházková, P. Alternative ways of financing new ventures. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.901-909. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship: Insight into Content. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technická univerzita, 2017, s.285-293. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship: Definition and Specifics. In Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.164-172. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship as a Sustainable Business Approach in Theory and in Practice. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.144-153. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Taušl Procházková, P. Investigating Social Enterprise and Entrepreneurship. In Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges. Kyiv : National Academy of Management, 2015, s.205-207.
 • Taušl Procházková, P. Podnikatelský inkubátor a malý a střední podnik: spojení know-how a profesionální pomoci.. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl III.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.322-328. ISBN 978-80-7435-368-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.1144–1151. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Taušl Procházková, P. Connection between Entrepreneurship and Entrepreneurship Education: Call for Raising Entrepreneurial Spirit. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.22-29. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E. The Importance of Intellectual Capital in Entrepreneurial Companies. In Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2014, s.264-269. ISBN 2049-0941978-1-909507-24-1.
 • Taušl Procházková, P. Entrepreneurship and Incubation Activities in Praxis: Benchmarking Observations. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.2140-2148. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Taušl Procházková, P. Using specific business support tools to encourage SMEs activities. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.55-60. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Krechovská, M. Evolving innovation perspectives on higher education and its role to competitiveness. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.575-584. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Krechovská, M.; Zborková, J.; Taušl Procházková, P. Study of Environmental Accounting and Its Role in Business Waste Management in the Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.108-113. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Aberdeen : Academic Publishing Limited, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Vol 1 and 2. Aberdeen : ACAD CONFERENCES LTD, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Development of Entrepreneurship and Entrepreneur's Culture by Effective Business and Management Teaching. In Ekonomika a management organizací. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s.94-100. ISBN 978-80-210-5273-4.
 • Taušl Procházková, P.; Vodička, L. Možnosti hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s.1-9. ISBN 978-80-7318-92238.
 • Taušl Procházková, P. Trend ve vývoji daně z příjmů právnických osob. In Think Together 2009. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2009. s.1-6. ISBN 978-80-213-1906-6.
 • Taušl Procházková, P. Česko - německá obchodní spolupráce s přihlédnutím na aktuální hospodářskou situaci. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, s.1-11. ISBN 978-80-7318-812-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Effectiveness of Investment Incentives in European Union countries. In Dencentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s.1-7. ISBN 978-80-8083-837-9.
Učební texty, skripta
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Taušl Procházková, P.; Jiřincová, M.; Jelínková, E.; Lišková, J.; Špicar, R. Podniková ekonomika 1. 2015. 217s. ISBN 978-80-261-0532-9.
 • Taušl Procházková, P.; Jiřincová, M.; Jelínková, E.; Lišková, J.; Špicar, R. Podniková ekonomika 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 212s. ISBN 978-80-261-0409-4.