Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail skalovap@kpm.zcu.cz
telefon  377633616 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Čt 12:00 - 13:00, UK 420, Konzultace on-line (po předchozí domluvě e-mailem). V uvedených hodinách možnost tel. kontaktu 377 633 616. Jinak je možné využít e-mail.
kancelář  UK 422, CD 316

Odborný životopis

Vzdělání

2007-2008 Členka Akademického senátu Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
2005 Vysoká škola báňská TU v Ostravě, Absolutorium doktorského studia Ekonomické fakulty - obor podnikatelství a management
1994-1999 Vysoká škola báňská TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, obor marketing a obchod
1993-1994 Západočeská univerzita v Plzni, Mimořádné studium ekonomických předmětů na Fakultě ekonomické
1990-1994 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta
1986-1990 Střední ekonomická škola v Plzni, obor všeobecná ekonomika

Odborná praxe

5/2010-8/2010 Vedoucí katedry KEU
3/2006-10/2006 Vedoucí katedry KEU
2002-2003 CSOŠ, Spálené Poříčí, vyučující ekonomických předmětů
6/2001-2/2006 Tajemnice katedry KEU
2000-dosud ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, KEU, KPM - odborná asistentka
1999-2000 Fonsus první těžební, a.s., provozní asistentka

Speciální kurzy a další vzdělávání

2013 Absolvování kurzu uživatelů systému SAP
2013 Certifikované kurzy Technology Transfer Manager – Junior, Senior (Consortium EUKTS)
2012 Certifikovaný kurz Rozvoj andragogických kompetencí vysokoškolského učitele se zaměřením na ekonomické studijní programy
2008-2011 Certifikovaný kurz anglického jazyka – Londýn (VB), Valleta (Malta), Hastings (VB)
2008-2011 Koordinátorka společného semestrálního kurzu ZČU v Plzni a Marquette University USA (Milwaukee)
2007 Certifikovaný kurz anglického jazyka – MLJŠ – ZČU v Plzni
2006 Certifikovaný kurz anglického jazyka – MLJŠ – ZČU v Plzni
2005 Certifikátový kurs Business Management English, University of Birmingham, Birmingham, Velká Británie
2002 Certifikátový kurz e-learningu pro autory distančních textů, Net University, s.r.o. Olomouc

Odborné stáže

2011 Zahraniční stáž MŠMT - Petrohradská státní univerzita, Petrohrad (RU)

Ostatní profesionální aktivity

2010 Přednášející na Univerzitě 3. věku Západočeské univerzity v Plzni
2007-2008 Členka Akademického senátu Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
2004-2006 Členka Akademického senátu Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
2004-2006 Členka Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni