Fotografie

Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail skalovap@kpm.zcu.cz
telefon  377633616 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Čt 12:00 - 13:00, UK 420, Během zkouškového období konzultačníhodiny neplatí a konzultace je nutné domlouvat prostřednictvím e-mailu.
kancelář  UK 422, CD 316

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

BMM Management, marketing
BZEU Základy ekonomiky a účetnictví
KPM/PEN Podniková ekonomika pro neekonomy
KPM/PRX Praxe
MANKP Management a kvalita péče
MKPZ Management a kvalita péče
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2