Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail skalovap@kpm.zcu.cz
telefon  377633616 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Čt 12:00 - 13:00, UK 420, Konzultace on-line (po předchozí domluvě e-mailem). V uvedených hodinách možnost tel. kontaktu 377 633 616. Jinak je možné využít e-mail.
kancelář  UK 422, CD 316

Publikace

Monografické publikace
 • Skálová, P. Podniková ekonomika 1. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. 80s. ISBN 80-7043-403-1.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Lang, R.; Szabo, E.; Catana, G.; Konečná, Z.; Skálová, P. Beyond participation? Leadership Ideals of Future Managers from Central and East European Countries. Journal for East European Management Studies, 2013, roč.18. č.4, s.482-511, ISSN 0949-6181.
 • Skálová, P. Podnikatelské prostředí a etika podnikání. Ekonomické listy, 2012, roč.3. č.3, s.49-65, ISSN 1804-4166.
 • Skálová, P.; Konečná, Z. Societal Culture and Leadership Prototypes in the Czech Republic from University Students' Perspective. Schriften zur Organisationswissenschaft, 2011, roč.Neuveden. č.1, s.21-31, ISSN 1612-7218.
 • Hofman, J.; Skálová, P. Poznámky k etice v reklamě, ekonomii a ekonomice. E+M, 2003. s.81-84. ISSN 1212-3609.
Kapitoly v knize
 • Skálová, P. Podnikatelská etika v oblasti řízení lidských zdrojů. Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi, Žilina : Edis, 2008. s.256-260. ISBN 978-80-8070-966-2.
 • Skálová, P. Vzdělávání pracovníků. Nove trendy i wyzwania w zarzadzaniu, Warszawa : VIZJA PRESS & IT, 2008, s.501-510. ISBN 978-83-61086-29-1.
Statě ve sborníku
 • , .; Expected Behavior of Healthcare Professionals. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.217-224. ISBN 978-80-210-9164-1.
 • Skálová, P. Současné problémy v řízení lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-15. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Skálová, P. Vzdělávací aktivity v procesu řízení lidských zdrojů. In Hradecké ekonomické dny 2014. Sborník recenzovaných příspěvků, díl 3.. Hradec králové : Gaudeamus, 2014, s.69-75. ISBN 978-80-7435-368-0.
 • Skálová, P. Management in the Age of Globalization. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management. Athens : WSEAS Press, 2013, s.120-124. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Skálová, P. Population Growth and Human Resources Management. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna : DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011, s.1249-1250. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
 • Skálová, P. Sociální odpovědnost podniků a jejich konkurenceschopnost. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-8. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Skálová, P. Nezaměstnanost a vzdělávání pracovníků v době ekonomické krize. In Nové trendy - nové nápady 2009. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2009. s.347-356. ISBN 978-80-87314-04-3.
 • Skálová, P. Impact of Globalization on the Human Resource Management in Organizations. In Global Conference on Business and Finance Proceedings. San Jose, Costa Rica : The Institute for Business and Finance Research, 2009, roč.4. č.2, s.493-498, ISBN 1931-0285.
 • Skálová, P. Významné aspekty chování manažerů. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2008. s.331-339. ISBN 978-80-7248-504-8.
 • Skálová, P. Zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. s.1-10. ISBN 978-80-7318-646-3.
 • Skala, B.; Skálová, P. Low presure LNG cargo pump drive. In Technična elektrodinamika. Kiev : Nacionalnaja akademija nauk Ukraini, 2006. s.117-120.
 • Skálová, P. Multikulturní rozdílnosti v oblasti personálního řízení. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.131-140. ISBN 80-7043-517-8.
 • Skálová, P. Odstraňování komunikačních bariér jako předpoklad konkurenceschopnosti podniků. In Regio 2005. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. s.305-313. ISBN 80-7043-432-5.
 • Skálová, P. Průzkum stavu podnikatelské etiky malých a středních podniků v Plzeňském kraji. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Sešit 2. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.46-54. ISBN 80-7043-3335-3.
 • Skálová, P. Podniková kultura - významný faktor zvyšování prosperity podniku. In Acta academica trenchiniensis. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2004. s.177-182. ISBN 80-8075-018-1.
 • Skálová, P. Vliv vstupu ČR do Evropské unie na stav etiky v obchodních vztazích. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec : Technická univerzita, 2003. s.341-345. ISBN 80-7083-738-1.
 • Skálová, P. Vliv železniční infrastruktury na rozvoj regionální spolupráce. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 - 1. díl: Aktuální problémy regionálního rozvoje, Dálný východ a Česká republika. Plzeň : ZČU v Plzni, 2003. s.143-154. ISBN 80-7082-927-3.
 • Skálová, P. Podniková ekonomika jako základ výuky na ekonomických fakultách. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. s.240-243. ISBN 80-7194-623-0.
Učební texty, skripta
 • Skálová, P. Management - pracovní listy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 58s. ISBN 978-80-261-0839-9.
 • Skálová, P. Základy ekonomiky a účetnictví. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015. 147s. ISBN 978-80-261-0595-4.
 • Skálová, P. Podniková ekonomika 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 86s. ISBN 978-80-261-0049-2.
 • Skálová, P. Podniková ekonomika 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 80s. ISBN 978-80-7043-726-1.
 • Červený, J.; Skálová, P. Manažerské účetnictví. Plzeň : ZČU, 2006. 204s. ISBN 80-7082-998-2.
 • Skálová, P. Podniková ekonomika 1. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. 80s. ISBN 80-7043-403-1.
Posudky
 • Skálová, P. Vývoj procesu získávání zaměstnanců v podnicích. Acta academica karviniensia, Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012.
 • Skálová, P. Entrepreneur and Entrepreneurship Performance. Acta Academica Karviniensia, Opava : Slezská unvierzita v Opavě, 2010. s.609.
 • Skálová, P. The relation between SME and financial sector: the case of Serbia. Acta Academica Karviniensia, Karviná : Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2009. s.475.