Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Fotografie
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické
zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
zástupce vedoucího katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
spolupracovník centra cestovního ruchu
 
e-mail jtluchor@fek.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  po domluvě e-mailem či telefonicky (602 549 615)
online, Konzultační hodiny je možné realizovat po domluvě také online
Út 10:00 - 11:00, Cheb - CD 205, Cheb - Konzultační hodiny ve dnech zkouškových termínů - 9.1.;16.1.;23.1.;6.2.
St 10:00 - 11:30, Plzeň - UK 524
kancelář  CD205, UK524

Odborný životopis

Vzdělání

2005-2012 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, (Ph.D.) - Téma disertační práce: Vliv cestovního ruchu na regionální rozvoj
2000-2005 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management (Ing.)
1992-2000 Gymnázium Cheb

Odborná praxe

2020-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti
2014-2020 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, vedoucí Katedry marketingu, obchodu a služeb
2013-2014 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, pověřen vedením Katedry marketingu, obchodu a služeb
2010-2018 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
2008-2010 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, proděkan pro projektovou činnost
2006-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb, odborný asistent
2005 SodexxHo Pass ČR a.s., oddělení rozvoje, Manager Shadowing Program - stážista, 1 týden
2004-2007 Promoflexx International Promotion & Business Services, nezávislý spolupracovník, člen týmu
2004-2005 Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň, praktikant, 10 měsíců
2004-2006 Západočeská univerzita v Plzni, KEU, SVRR (spolupráce na projektech, výuka vybraných předmětů)
2002-2008 Universität Kaiserslautern, Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung,, INTEREG IIIA projekt "Dobré sousedství" / "Gute Nachbarschaft", nezávislý projektový pracovník
2002 Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth, Německo, praktikant, 2 měsíce

Speciální kurzy a další vzdělávání

2012-2013 Profesionální lektor (AIVD), kurz - rozvoj kompetencí ve vzdělávaní dospělých
2011 English School of Edinburgh, UK, 14-ti denní kurz anglického jazyka
2009 English Language Academy, Malta, 14-ti denní kurz anglického jazyka
2006 Školení tutorů pro tvorbu a administrování kurzů v e-learningu (LMS Unifor), Fakulta ekonomická, ZČU
2006 Školení tutorů pro tvorbu a administrování kurzů v e-learningu (Moodle), Fakulta ekonomická, ZČU
2005 Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement - Fokusreihe Tourism Management - Event Management and Event Tourism
2005 Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement - Fokusreihe Tourism Management - International Sport Tourism
2000 Deutsches Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe

Odborné stáže

2006 Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA, společný semestrální kurz
2006 Universität Bayreuth, Katedra hospodářské geografie a regionálního rozvoje, prof. J. Maier, studijní pobyt (1 měsíc)
2003-2004 Universität Bayreuth, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, studijní pobyt, Erasmus, 1 rok
2003 Universität Kaiserslautern, Fachbereich Architektungenr, Raum- und Umweltplanung, Bauingenieurwesen, Lehrstuhl für Regionalentwicklung und Raumplanung, studijní pobyt, GFPS-stipendium, 6 měsíců
2001-2002 Universität Bayreuth, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, studijní pobyt, 1 rok
1996-1997 Städtisches Wirtschaftswissenschaftliches und Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium Bayreuth, Německo, 6 měsíců

Ostatní profesionální aktivity

2007-dosud odborná spolupráce na programech rozvoje měst, regionů, rozvoje cestovního ruchu..., průběžná spolupráce se subjekty v Karlovarském a Plzeňském kraji
2006-dosud výuka na zahraničních univerzitách, Hochschule Harz, TU Kaiserslautern, INUAF Loulé, FH Würzburg-Schweinfurt
2006-dosud vzdělávání pro podniky, neziskové subjekty, např. workshopy pro začínající podniky v oblasti marketingu, školení zaměstnanců hotelů v oblasti marketingu, přednášky v oblasti marketingu v rámci Akademie sociálního podnikání pořádaného Nadací Via, U3V ZČU; interně i externě
2001-dosud nezávislý překladatel, tlumočník a konzultant
Erasmus, kontaktní osoba - FH Würzburg-Schweinfurt, TU Kaiserslautern, Hochschule Harz, TH Deggendorf (vše Německo), Bielska Wyzsza Sczkola im. J. Tyszkiewicza (Polsko), Instituto Superior de Administraçao e Gestao (Portugalsko)
externí hodnotitel projektů, různá grantová schémata (např. 2008-2011 ROP Severozápad)
Kýbl akademické krve, organizace akce v chebské části Fakulty ekonomické ZČU, zaměřenou na bezpříspěvkové dárcovství krve