Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Fotografie
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické
zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
zástupce vedoucího katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
spolupracovník centra cestovního ruchu
 
e-mail jtluchor@fek.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  po domluvě e-mailem či telefonicky (602 549 615)
online, Konzultační hodiny je možné realizovat po domluvě také online
Út 10:00 - 11:00, Cheb - CD 205, Cheb - Konzultační hodiny ve dnech zkouškových termínů - 9.1.;16.1.;23.1.;6.2.
St 10:00 - 11:30, Plzeň - UK 524
kancelář  CD205, UK524

Publikace

Monografické publikace
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Ježek, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. 174s. ISBN 978-80-261-1142-9.
 • Hommerová, D.; Brunclíková, K.; Konečný, P.; Hyánek, V.; Hladká, M.; Vojtíšek, P.; Kopecká, M.; Hejduková, P.; Krechovská, M.; Šlehoferová, T.; Hirt, T.; Tlučhoř, J.; Dvořáková, T. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 172s. ISBN 978-80-261-0965-5.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Lázeňství: management a marketing. Praha : Grada Publishing, 2019. 368s. ISBN 978-80-271-2461-9.
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Polívka, M.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.
 • Čechurová, L.; Janeček, P.; Králová, L.; Mičík, M.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Moderní technologie v maloobchodě a cestovním ruchu – trendy a současná praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 196s. ISBN 978-80-261-0455-1.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha : Educa Service ve spolupráci s Českou andragogikou společnost, 2010. 116s. ISBN 978-80-87306-07-9.
 • Cimler, P.; Jakubíková, D.; Eger, L.; Hommerová, D.; Michalák, L.; Tlučhoř, J. Příklady aplikací marketingu. Příklady aplikací marketingu, Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.6-7. ISBN 80-7043-505-4.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Tlučhoř, J.; Přibáň, P.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Jakubíková, D.; Janeček, P.; Maříková, H.; Štumpf, P. Vnímání města v kontextu historické památky na příkladu chebských krovů. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.2, s.73-87, ISSN 1805-0603.
 • Savov, R.; Kozáková, J.; Tlučhoř, J. Talent Retention in Slovak Companies: Explorative Study. E + M. Ekonomie a Management, 2022, roč.25. č.1, s.77-95, ISSN 1212-3609.
 • Ircingová, J.; Tlučhoř, J.; Gangur, M. Srovnání přístupů ke správě a strategii rozvoje nemovitostí ve vlastnictví obcí. Trendy v podnikání, 2021, roč.11. č.3, s.16-22, ISSN 1805-0603.
 • Chebeň, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Tlučhoř, J. Towards sustainable marketing: Strategy in slovak companies. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.40, s.855-871, ISSN 1582-9146.
 • Vildová, E.; Martinčík, D.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Measuring Customer Satisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.1, s.151-168, ISSN 1212-3609.
 • Vondrášková, M.; Tlučhoř, J. Hodnocení webových stránek vybraných cestovních kanceláří. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.1, s.57-61, ISSN 1805-0603.
Kapitoly v knize
 • Kresa, Z.; Tlučhoř, J.; Heyes, A. Attractiveness of Urban Public Transport From the Point of View of Young Passengers: Experience From the Czech Republic. Handbook of Research on Promoting Sustainable Public Transportation Strategies in Urban Environments, Hershey : IGI Global, 2023, s.223-249. ISBN 978-1-66845-996-6.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Moucha, J.; Tlučhoř, J. Nabídka venkovského cestovního ruchu na Ohři. Venkovský cestovní ruch, Brno : Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020, s.47-55. ISBN 978-80-210-9593-9.
 • Jakubíková, D.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Přínosy a rizika kulturních eventů pro městský cestovní ruch. Městský cestovní ruch, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s.109-120. ISBN 978-80-244-5255-5.
 • Tlučhoř, J.; Cimler, P.; Riedl, J.; Lochmüller, M.; Wolfrum, B. Grundlegende Informationen zu den verglichenen touristischen Destinationen. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.9-12. ISBN 978-3-86367-040-5.
 • Riedl, J.; Wolfrum, B.; Cimler, P.; Tlučhoř, J. Das Regionalimage aus externer Sicht - Studie am Beispiel der Ziel 3-Region Nordostbayern-Westböhmen. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.35-66. ISBN 978-3-86367-040-5.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Destinace - marketing - spolupráce a komunikace. Marketingová a mediální komunikace dnes: IV., Praha : Verbum, 2015, s.27-43. ISBN 978-80-87800-08-9.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Marketing míst, obcí a měst. Praktické marketingové aplikace, Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. s.25-46. ISBN 978-80-245-1307-2.
Statě ve sborníku
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021, s.144-149. ISBN 978-80-248-4552-4.
 • Kozáková, J.; Tlučhoř, J. Selected aspects of corporate culture in multinationals operating in Slovakia. In Theory and practice of the international management and entrepreneurship in multicultural environment. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2021, s.8-21. ISBN 978-80-552-2336-0.
 • Satýnek, M.; Tlučhoř, J. Vybrané faktory ovlivňující nákupní chování v oblasti porcelánu a keramiky. In Trendy v podnikání 2020. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-5. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Kdýrová, A.; Tlučhoř, J. Comparison of consumer behaviour of Czech and Finnish students in retail: information search, use of technology, influence of advertising. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2019, s.99-107. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Profil turisty ve venkovské destinaci: Příklad z Dolního Poohří. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch - příležitost pro venkov". Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, s.112-123. ISBN 978-80-88064-42-8.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Vánoční čas a autenticita: hodnocení vánočního trhu ve městě Cheb. In Aktuální problémy problémy cestovního ruchu: Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018, s.151-160. ISBN 978-80-88064-36-7.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E.; Tlučhoř, J. Drobné střípky z aktuálních trendů v lázeňském podniku. In 7. Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Sborník konference.. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018, s.34-44. ISBN 978-80-7510-280-5.
 • Hommerová, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Kouba, D. Cross-Border Purchasing Behavior - Studies in the Czech-German Border Region. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management.. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2018, s.374-380. ISBN 978-80-7394-726-2.
 • Zelenka, L.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Mobile phone use in shopping process: A case from the Czech republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.183-194. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Rymusová, M. Qualitative evaluation of chosen online and offline communication means towards visitors of a selected city. In International Scientific Days 2016. The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society. Conference proceedings. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, s.885-892. ISBN 978-80-552-1503-7.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Komunikace historického města v moderní době v oblasti cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s.147-157. ISBN 978-80-88064-21-3.
 • Barbosa Rosa, .; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Visual Appeal of Destination web pages: An Exploratory Eye tracking study on Generation Y. In Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.1289-1299. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Vztah rezidentů k rozvoji turismu: komparace dvou krajů České republiky. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.954-961. ISBN 978-80-210-8272-4.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Comparison of online communication of German and Czech Destination Management Organisations. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.53-60. ISBN 978-3-86367-038-2.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Vývoj webových stránek cestovního ruchu vybraných krajů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference. Tábor : Ústav lázeňství gastronomie a turismu, 2015, s.98-109. ISBN 978-80-7510-140-2.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Turisté seniorského věku - organizační zajištění cest. In Sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.28-37. ISBN 978-80-210-8117-8.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. SDÍLENÍ INFORMACÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V TURISMU. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s.299-304. ISBN 978-80-7435-546-2.
 • Tlučhoř, J.; Janeček, P. Využívání novějších metod marketingové komunikace českými cestovními kancelářemi. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica : Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014, s.545-549. ISBN 978-80-557-0697-9.
 • Januška, M.; Tlučhoř, J. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU INEM - KOMPLEXNÍ INOVACE BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové, 2014, s.93-99. ISBN 978-80-7435-481-6.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PILSEN AND THE OBERPFALZ REGION. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.75-83. ISBN 978-3-86367-029-0.
 • Ircingová, J.; Tlučhoř, J.; Vacek, J. Spolupráce s praxí na Fakultě ekonomické ZČU. In Sborník z mezinárodní konference EuroRegio2013. Praha : MIM Consulting, 2013. s.137-142. ISBN 978-80-905669-0-3.
 • Zýková, E.; Tlučhoř, J. Hodnocení webových stránek vybraných ubytovacích zařízení. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-5. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Tlučhoř, J. Využívání PPC reklamy v ubytovacích zařízeních. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.344-348. ISBN 978-80-7041-227-5.
 • Tlučhoř, J. Využití hotelového a informačního systému a případových studií ve výuce cestovního ruchu na bakalářském studiu. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Ústí nad Labem : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s.186-191. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Tlučhoř, J. Teoretické přístupy ke vztahu cestovního ruchu, regionálního rozvoje a ekonomiky. In IMEA. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.841-849. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • Tlučhoř, J. Spezifik des Sporttourismus im Erzgebirge - Perspektiven der grenzüberschreitenden Kooperation. In Sporttourismus im Erzgebirge - Perspektiven grenzübergreifender Netzwerkkonzepte = Cestovní ruch v oblasti sportu v Krušnohoří - perspektivy konceptů přeshraničních sítí. Hamburg : Czwalina Verlag, 2008. s.37-49. ISBN 978-3-88020-496-6.
 • Tlučhoř, J. Analýza lázeňského cestovního ruchu v České republice za využití upravené matice BCG. In MendelNeT PEF 2008. Brno : B4U Publishing, 2008. s.1-8. ISBN 978-80-87222-03-4.
 • Tlučhoř, J. Překážky a šance využívání moderních technologií v malých a středních podnicích v odvětví cestovního ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-7. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Příklady řešení stížností v organizacích cestovního ruchu a veřejné správě. In Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. s.26-34. ISBN 978-80-8083-620-7.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Klatová, E. Management stížností v podnicích cestovního ruchu. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s.109-116. ISBN 978-80-903914-8-2.
 • Tlučhoř, J. Využívání nástrojů internetového marketingu v podnicích cestovního ruchu. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2008. s.416-423. ISBN 978-80-7248-504-8.
 • Tlučhoř, J. Využívání ICT v cestovním ruchu ve vybraných regionech. In Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. s.462-474. ISBN 978-80-903914-2-0.
 • Tlučhoř, J.; Miková, L. Využívání informačních technologií v cestovní kanceláři. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.1-13. ISBN 978-80-7043-635-6.
 • Žák, D.; Tlučhoř, J. Marketingový management internetového obchodu se sportovním vybavením. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.1-16. ISBN 978-80-7043-635-6.
 • Romig, A.; Tlučhoř, J. Managing Tourism in the Karlovy Vary Region: Some Ideas from Successful Foreign DMOs. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007 (Conference Paper Abstracts). Pardubice : University of Pardubice, 2007. s.35-35. ISBN 978-80-7194-965-7.
 • Borkovcová, Š.; Králová, L.; Tlučhoř, J. Podpora sportu formou sponzoringu. In Marketing management sportu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.1-15. ISBN 80-7043-492-9.
 • Tlučhoř, J. Poražení v procesu transformace a evropské integrace. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s.277-282. ISBN 80-210-4148-X.
 • Tlučhoř, J. Možnost využití conjoint analýzy - cestovní ruch a jeho vliv na regionální rozvoj. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeaumus, 2006. s.464-469. ISBN 80-7041-164-3.
 • Králová, L.; Tlučhoř, J. Využití eLearningu pro další vzdělávání žen s malými dětmi. In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM). Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2006. s.1-16. ISBN 80-86302-36-9.
 • Tlučhoř, J. Zprostředkování interkulturní kompetence jako iniciátor nového produktu v cestovním ruchu. In Mekon 2006. Ostrava : VŠB - TU, 2006. s.1-6. ISBN 80-248-1013-1.
 • Tlučhoř, J. Možnosti rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím sportovních eventů. In Marketing management sportu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.1-6. ISBN 80-7043-492-9.
 • Tlučhoř, J.; Romig, A. Aljaška - možnost inspirace pro rozvoj regionů, měst a cestovního ruchu. In Regio 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.521-532. ISBN 80-7043-432-5.
 • Tlučhoř, J. Návrh modelu regionálního managementu pro Českou republiku. In MendelNet 2005. Brno : Konvoj, 2005. s.164-. ISBN 80-7302-107-2.
 • Doleček, T.; Eger, L.; Tlučhoř, J. Řízení komunální tělovýchovy - případová studie Karlovy Vary.. In Odborné setkání a výměna česko - německých zkušeností (Deutsch – tschechischer Fachinforamtionsaustausch). Cheb : Fakultní sdružení při fakultě ekonomické, 2003. s.1-6. ISBN 80-239-0358-6.
 • Bumba, J.; Eger, L.; Tlučhoř, J. Analýza bodu zvratu na případové studii squashového centra. In Odborné setkání a výměna česko - německých zkušeností (Deutsch – tschechischer Fachinforamtionsaustausch). Cheb : Fakultní sdružení při fakultě ekonomické, 2003. s.1-6. ISBN 80-239-0358-6.
Software
 • Eger, L.; Tlučhoř, J.; Čechurová, L.; Vacek, J.; Skalický, J.; Egerová, D.; Januška, M.; Jermář, M. Vzdělávací projekty - řízení rizik. 2013.
Postery, přednášky
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.
 • Tlučhoř, J. Spezifik des Sporttourismus im Erzgebirge - Perspektiven der grenzüberschreitenden Kooperation. Johanngeorgenstadt, 2007.