doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice centra cestovního ruchu
 
e-mail dagmar.jakubikova@seznam.cz
telefon  377633365
kancelář  CD 206

Odborný životopis

Vzdělání

2004 VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská, habilitována (Doc.)
1999 VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, doktorandské studium, obor podnikatelství (Ph.D.)
1974 VŠE Praha, obchodní fakulta, (Ing.)
SPŠ automatizační a přístrojové techniky v Přerově

Odborná praxe

2003-2006 VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, docentka na katedře marketingu
2000-2002 Lázně Františkovy Lázně, a.s., náměstek ředitele
2000-dosud ZČU v Plzni, FEK, docentka na katedře marketingu, obchodu a služeb
1993-2000 ZČU Plzeň, FEK Cheb, Vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
1990-1993 Odborný asistent: angličtina, účetnictví, marketing, cestovní ruch a lázeňství
1975-1990 LSD Jednota Cheb, ČSL Františkovy Lázně, HaR Cheb, Drobné zboží Cheb., v provozně manažerských funkcích v podnikové praxi

Speciální kurzy a další vzdělávání

1993 CBIE Canada, Management of Change, Modra -Harmonia, Slovensko
1993 TEFL/Enviroment In Service, US Peace Corp
1992 Institut moderního řízení, Praha, marketingový diplom
1992 Pedagogický kurz PF ZČU v Plzni
1991 Institut moderního řízení ZAVT a.s., Dynamický marketing
1968-1969 Saint Norbert College, West De Piere, USA, bakalářské (studium neukončeno)
CBIE Canada, Management of Change, Ottawa-Kanada

Odborné stáže

2000 Program ARION Bergen, Norsko
6/1999 Johannes Kepler Universitat Linz
1998 Program LEONARDO DE VINCI Forcomex, Vesoul, Francie, 1 měsíc
Program TEMPUS
1998 Universidad de Cantabria, Santander, Španělsko, září - říjen - 5 týdnů
1998 University of Antwerp - RUCA, Faculty of Applied Economics, (1 měsíc) - marketing
1997 Manchester, York, Velká Británie, systémy evaluace vysokého školství
1997 Stafforsdshire University, Stoke on Trend, Velká Británie, 1 měsíc - marketing
1996 University of Dublin, Dublin, Irsko, (1 měsíc) - marketing, cestovní ruch, podniková kultura
1995 MU - Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA, marketing management, podniková kultura, řízení lidských zdrojů
1995 Stafforsdshire University, Stoke on Trend, Velká Británie, (3 měsíce) - marketing management, cestovní ruch, podniková kultura
1993 Ministry of Development, Victoria, Kanada, management změn
1973 Ekonomická univerzita, Leningrad, odborná stáž - zahraniční obchod


Update cookies preferences