Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí projektové kanceláře
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovnice centra cestovního ruchu
členka střediska projektových aktivit
 
e-mail jircingo@kpm.zcu.cz
telefon  377633610
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:00, UK 418/online, Po předchozí domluvě emailem. Platí pro konzultace v kanceláři (pokud bude možné) i pro online konzultace přes Google Meet
kancelář  UK418

Odborný životopis

Vzdělání

2005-2011 FEK ZČU v Plzni, doktorské studium - prezenční forma
2000-2005 FEK ZČU v Plzni

Odborná praxe

2011-dosud Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, projektová manažerka
2006-dosud Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, odborný asistent

Speciální kurzy a další vzdělávání

2015 Certifikovaný projektový manažer IPMA - Level C
10/2012-1/2013 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, kurz Profesionální lektor
7/2012 EC Brighton, 14-denní kurz anglického jazyka ve Velké Británii
2/2012-5/2012 Komunikační procesy a public relations v praxi, Speciální část studijního programu Mezinárodní a veřejné vztahy, odborná profilace - Public relations
2/2012-5/2012 VUT v Brně, Semestrální kurz "Komunikační procesy a PR v praxi"
7/2011 English School of Edinburgh, 14-denní kurz anglického jazyka ve Skotsku (VB)
6/2009-7/2009 English Language Academy, 14-denní kurz anglického jazyka na Maltě

Odborné stáže

3/2014 Stáž v projektové kanceláři, Staffordshire University, Velká Británie, 1 týden
7/2006 Odborný studijní pobyt v rámci Mezinárodní školy "International Management", Hochschule Harz, Německo
12/2005-5/2006 Semestrální kurz ZČU-Marquette University (USA)

Ostatní profesionální aktivity

14.10.2005 Prezentace Fakulty ekonomické v Regionální rozvojové agentuře pro potencionálního německého investora, (v anglickém jazyce)