Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí projektové kanceláře
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovnice centra cestovního ruchu
členka střediska projektových aktivit
 
e-mail jircingo@kpm.zcu.cz
telefon  377633610
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:00, UK 418/online, Po předchozí domluvě emailem. Platí pro konzultace v kanceláři (pokud bude možné) i pro online konzultace přes Google Meet
kancelář  UK418

Publikace

Monografické publikace
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Polívka, M.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.
 • Eger, L.; Čechurová, L.; Egerová, D.; Ircingová, J.; Januška, M.; Jermář, M.; Skalický, J.; Vacek, J. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň : NAVA, 2013. 158s. ISBN 978-80-7211-453-5.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Ježek, J.; Janeček, P.; Ircingová, J.; Nosková, M. Ekonomické efekty projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč.Neuveden. č.4/2016, s.4-22, ISSN 1805-3246.
 • Vacek, J.; Ircingová, J.; Ťavodová, M. Vztah teorie a praxe v současném vysokém školství. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.4, s.32-39, ISSN 1805-0603.
Kapitoly v knize
 • Ircingová, J.; Vacek, J. University - Practice Network at the University of West Bohemia (UNIPRANET). UIIN Good Practice Series 2015 – Fostering University-Industry Relationships, Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovatio, Berlín : University Industry Innovation Network, 2015, s.17-35. ISBN 978-94-91901-14-0.
Statě ve sborníku
 • Ircingová, J.; Martinčík, D. GUESSS - Comparison of the Survey Results from the Czech Republic, Germany and World. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC, Chemnitz · Lößnitz, 2017, s.71-80. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Ircingová, J.; Martinčík, D.; Vacek, J. Evaluation of Students' Entrepreneurial Spirit Survey through a Structural Equation Model. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.205-212. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Vacek, J.; Ircingová, J. Collaborative Tools in Project Management. In Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.601-609. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Ircingová, J.; Tlučhoř, J.; Vacek, J. Spolupráce s praxí na Fakultě ekonomické ZČU. In Sborník z mezinárodní konference EuroRegio2013. Praha : MIM Consulting, 2013. s.137-142. ISBN 978-80-905669-0-3.
 • Ircingová, J. Rizikové faktory projektů v rámci jejich portfolia v organizaci. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Ircingová, J. Specifika řízení projektů prostřednictvím virtuálních projektových týmů. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec : TU v Liberci, 2011, s.179-183. ISBN 978-80-7372-720-8.
 • Ircingová, J. Zlepšování výkonnosti - model vyspělosti řízení projektů, programů a portfolia. In Projektový management 2010. Brno : Společnost pro projektové řízení, 2010. s.87-92. ISBN 978-80-254-7023-7.
 • Ircingová, J. Hodnocení výkonnosti projektů pomocí metodiky "collaborative project scorecard". In IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s.54-58. ISBN 978-80-7041-851-2.
 • Ircingová, J. Modifikace metodiky typu scorecard pro projektové řízení. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.225-231. ISBN 978-80-7041-455-2.
 • Ircingová, J. Public Megaprojects - The Challenge for public private partnership. In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Liberec : Technická univerzita, 2009. s.172-176. ISBN 978-80-7372-536-5.
 • Ircingová, J. Měření výkonnosti projektů pomocí metody "Project Management Scorecard". In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Ircingová, J. Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení. In Projektový management - teorie a praxe. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.1-8. ISBN 978-80-7318-695-1.
 • Ircingová, J. Efektivní využití zdrojů ESF pro rozvoj inovačních aktivit ve studiu manažerských oborů. In Sborník ze semináře "Inovace výukových programů a možnosti jejich financování". Praha : Oeconomica, 2008. s.6-11. ISBN 978-80-245-1395-9.
 • Ircingová, J. Posun od klasických metod hodnocení projektů k jejich modifikaci. In MendelNet PEF 2008. Brno : B4U Publishing, 2008. s.1-9. ISBN 978-80-87222-03-4.
 • Ircingová, J. The Project Office - Possibility for Effective Project Management. In IMEA. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.234-239. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • Ircingová, J. Analýza vytvořené hodnoty a možnosti jejího využití. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s.104-108. ISBN 978-80-903914-8-2.
 • Ircingová, J. Různé pohledy na Balanced Scorecard. In MEKON 2007. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2007. s.71-71. ISBN 978-80-248-1324-0.
 • Ircingová, J. Využití evropských fondů pro rozvoj lidských zdrojů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. s.1-7. ISBN 978-80-7318-536-7.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. Vybrané aspekty trhu práce v Plzeňském kraji. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.188-192. ISBN 978-80-7041-812-3.
 • Ircingová, J. Strategy Maps in Private and Public Sector. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007. Pardubice : University of Pardubice, 2007. s.28-28. ISBN 978-80-7194-965-7.
 • Skalický, J.; Vacek, J.; Ircingová, J. Metodiky hodnocení výzkumných projektů. In Management ve výzkumných organizacích. Ostrava : MARQ, 2007. s.21-29. ISBN 978-80-86840-35-2.
 • Ircingová, J. Operační programy pro terciární vzdělávání a zkušenosti z použití zdrojů Evropského sociálního fondu. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.4-10. ISBN 978-80-7043-613-4.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. Možnosti financování inovace výuky na ekonomických fakultách. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. s.1-6. ISBN 978-80-7318-646-3.
 • Ircingová, J. Použití metod managementu znalostí pro hodnocení projektů. In MendelNet 2007. Brno : Petr Novák - Gimli, 2007. s.1-7. ISBN 978-80-903966-6-1.
 • Ircingová, J. Ekonomická analýza projektů veřejného charakteru. In Mekon 2006. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2006. s.75-75. ISBN 80-248-1013-1.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. Aktuální metoda pro komplexní hodnocení institucí veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.75-79. ISBN 80-70-43-501-1.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. CAF - moderní pojetí řízení ve veřejné správě. In Doctus 2006. Bratislava : AT Publishing, 2006. s.43-45. ISBN 80-88954-36-3.
 • Ircingová, J. Projektové řízení - posouzení úrovně vyspělosti. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.292-296. ISBN 80-7041-164-3.
 • Ircingová, J. Komplexní měření výkonnosti projektů. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. díl. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. s.513-522. ISBN 80-245-1091-X.
 • Ircingová, J. Metodika výzkumu připravenosti podniků a institucí na projektové řízení. In Pokroky ve výzkumu podnikání v ČR. Praha : Oeconomica, 2005. s.21-25. ISBN 80-245-0901-6.
Učební texty, skripta
 • Skalický, J.; Vacek, J.; Ircingová, J. Systémový přístup k projektovému managementu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 188s. ISBN 978-80-261-0836-8.
 • Šulák, M.; Vacík, E.; Ircingová, J. Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 159s. ISBN 978-80-7043-612-7.
Postery, přednášky
 • Ircingová, J.; Janeček, P.; Pašek, J. Jak postupovat při optimalizaci využívání nemovitostí ve Vaší obci?. 2019.
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.