Fotografie

Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services

e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
room  UK 522

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2019-2020] SGS-2019-004 - Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb (co-solver)
 • [2019-2021] TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí (co-solver)
 • [2019-2021] TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
 • [2019] SVK1-2019-021 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019" (co-solver)
 • [2018-2018] SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2017] SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management (co-solver)
 • [2017-2018] SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje (co-solver)
 • [2016-2016] SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2015-2016] SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci
 • [2015-2016] SGS-2015-004 - Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury (co-solver)
 • [2015] SVK1-2015-012 - Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia (co-solver)
 • [2014-2014] SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
 • [2014-2014] SVK1-2014-002 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2014" (co-solver)
 • [2013-2014] SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě (co-solver)

Development projects

 • [2019-2019] VS-19-020 - Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK
 • [2019-2019] VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví (co-solver)
 • [2018-2018] VS-18-013 - Studentské exkurze a terénní praxe jako výuková metoda (co-solver)
 • [2017-2017] VS-17-021 - Tvorba a inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální trendy
 • [2017-2019] 192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí (co-solver)

Other projects

 • [2019] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019 (co-solver)
 • [2019] Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti (co-solver)
 • [2018-2019] 5115/0005/19/5115/0006/19/ (519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu (co-solver)
 • [2018] Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022 (co-solver)
 • [2018-2018] Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří
 • [2018] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018 (co-solver)
 • [2018] Výzkum ekonomických dopadů eventu Živá ulice 2018 (co-solver)
 • [2017] 06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017 (co-solver)
 • [2017] Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o. (co-solver)
 • [2017] Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj (co-solver)
 • [2017-2018] Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí (co-solver)
 • [2016] Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy (co-solver)
 • [2016-2016] KÚPK 016ZU00006 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016 (co-solver)
 • [2015] 06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015 (co-solver)
 • [2015-2016] Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (co-solver)
 • [2014] 04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014 (co-solver)
 • [2014] Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení (co-solver)
 • [2014] 06PUM2014 - Analýza propagačních materiálů města Plzně (co-solver)