Studentský ekonomický klub


Charakteristika

SEK je volným sdružením neomezeného počtu studentů a akademických pracovníků FEK ZČU v Plzni se zájmem o ekonomickou teorii a empirii, kteří si chtějí rozšiřovat své znalosti a přispívat k rozvoji ekonomie na FEK.

Smysl existence SEK:
- Vzájemná odborná a vědecká spolupráce členů a ostatních příznivců ekonomie.
- Podpora vědecké činnosti studentů v oblasti ekonomické teorie a empirie.
- Pořádání přednášek a seminářů vedených významnými osobnostmi ekonomického života a členy SEKu.
- Pomoc FEK při kontaktu se středními školami a získáváním nových zájemců o studium na FEK.
- Popularizace ekonomie na veřejnosti a trpělivé vysvětlování, že ekonomie není alchymie, ale skutečná věda.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Ing. et Ing. Miloš NOVÝ novym@kem.zcu.cz 3112

Dokumenty ke stažení a odkazy

Přednášky významných osobností ekonomického života
Přednášky studentů FEK - prezentace free download
Přednášky učitelů FEK - prezentace free download

Kontakt

  • Telefon: 377633405

Adresa: