Výzkumný tým - Management a marketing

O nás

Vědecko-výzkumná činnost týmu je orientována na základní a aplikovaný výzkum v oblastech managementu a marketingu. Specificky bude zaměřena na následující výzkumná témata:

  • vliv technologických a demografických změna na management lidských zdrojů,
  • zvyšování výkonnosti organizace s využitím informačních a komunikačních technologií, specificky aplikací Business Intelligence,
  • chování zákazníků v kontextu aplikací generačního marketingu,
  • rozvoj aplikací nových technologií zejména v oblasti digitálního marketingu.

Personální obsazení