Studijní program: B6209 - Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Systémy projektového řízení
Forma studia: prezenční
Typ studia: bakalářské studium
Místo studia: Plzeň

Obsah a zaměření studia

Studijní obor tvoří bloky předmětů především z oblastí ekonomie, informatika, podniková ekonomika, finance, podnikové informační systémy a projektový management. Studijní plán pro první tři semestry studia obsahuje předměty společného studijního základu (stejné předměty pro studijní obory Systémy projektového řízení, Management obchodních činností a Podniková ekonomika a management) a povinně volitelné předměty zaměřené na výuku hospodářského cizího jazyka (angličtina nebo němčina). Od čtvrtého semestru studia zahrnuje studijní plán také specializované předměty pro tento studijní obor, zaměřené na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesi projektový manažer.

Absolventi mají hlubší znalosti podnikové ekonomiky a projektového, znalostního a personálního managementu, což jim umožní uplatnit se zejména jako projektoví manažeři v ziskových i neziskových organizacích a institucích veřejné správy. Jsou také připraveni pro studium v navazujících magisterských studijních oborech.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu

Update cookies preferences