Praxe z kartografie a topografie (KGE/KTPE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 4+ 0
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Prakticky seznámit studenty s použitím různých typů map, vybranými metodami topografického a tematického mapování ve vazbě na teoretická východiska a potřeby socioekonomického výzkumu. Naučit studenty základy metod mapování a konstruování jednoduchých map pro potřeby soocioekonomického výzkumu.

Vyučující:

Prezenční studium