Geografie Evropy (KGE/GE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Cílem předmětu je na pozadí znalosti obecných geografických disciplín vysvětlit studentům polohu světadílu Evropa na Zemi. V rámci samotného světadílu ukázat na regionální specifika v rámci fyzickogeografické i socioekonomické sféry, dále na vzájemné vazby jednotlivých složek krajinné sféry.
Vyučující:

Prezenční studium