Ekonomická geografie 3 (KGE/EG3)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit prostorové rozložení dopravy ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické poměry se zdůrazněním změn prostorových modelů dopravy v čase. Představit prostorové rozmístění světové dopravy dle jednotlivých druhů. Vysvětlit prostorové rozmístění služeb a obchodu ve vazbě na sociální a ekonomické podmínky. Představit prostorové rozmístění světového obchodu. Vysvětlit prostorové rozmístění cestovního ruchu ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické faktory. Představit prostorové rozmístění světového cestovního ruchu dle hlavních destinací.

Vyučující:

Prezenční studium