Metody socioekonomického výzkumu (KGE/MSEV)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Představit základní metody a metodické postupy v jednotlivých etapách socioekonomického výzkumu v geografii. Vysvětlit základní kritéria úspěšnosti socioekonomického výzkumu - sestavení plánu výzkumu, práci s odbornou literaturou a zdroji dat, volbu odpovídajících cílů a metod výzkumné práce, vyhodnocení výsledků, etiku při výzkumné práci, prezentaci výsledků výzkumu, obsahové i formální náležitosti výzkumné zprávy.

Vyučující:

Prezenční studium