Geografie Bavorska a Saska (KGE/GBS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Představení sousedních německých regionů - Bavorska a Saska, jejich pozice v rámci Německa, jejich vnitřní struktury. Zdůraznění potřebnosti přeshraniční spolupráce a dobrých sousedských vztahů německých a českých regionů.

Vyučující:

Prezenční studium