Udržitelný rozvoj území (KGE/URZ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit obecné zásady udržitelného rozvoje se zaměřením na regionální a místní úroveň. Poskytnout přehled nástrojů udržitelného rozvoje území. Naučit aplikovat vybrané postupy hodnocení území a navrhovat opatření v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Vyučující:

Prezenční studium