Statistické a grafické metody v geografii (KGE/SGMS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní informace e o základních statistických a grafických metodách, běžně používaných v geografii. Studenti se naučí vytvářet statistické tabulky, různá grafická znázornění statistických údajů a teoreticky i prakticky zvládnou vytvoření základních charakteristiky statistických souborů a další statistické metody.

Vyučující:

Prezenční studium