Humánní geografie 1 (KGE/HMG1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 2
Semestr: LS
Garant: 'Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky geografie obyvatelstva a sídel. Studenti získají přehled o rozložení obyvatelstva, jeho dynamice a struktuře, jsou schopni charakterizovat sídelní systémy. Naučí se pracovat s demografickými daty a ukazateli. Jsou vedeni k zaujímání adekvátních postojů ke globálním problémům, souvisejícím s obyvatelstvem.Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)