Samostatná terénní praxe 2 (KGE/SRGV2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 10
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Umožnit studentům zapojit se do vědeckovýzkumné činnosti katedry a prakticky tak porozumět výzkumným aktivitám. Vysvětlit, jak získávat data přímo v terénu, naučit studenty zpracovat získaná data vhodnými analyticko-syntetickými metodami a vyhodnotit výsledky. Cílem je rozvinout ve studentovi samostatnou, ale i týmovou práci.

Vyučující:

Prezenční studium