Geografie ostrovů (KGE/GO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Přiblížit specifické podmínky ostrovů studentům geografie a dalším zájemcům o poznání ostrovního prostředí. Kurz je uspořádán podle obecných geografických témat, se snahou postihnout v každé kapitole charakteristiky ostrovů nejprve z obecného pohledu. Obecné poznatky naučit na příkladových studiích. Nejčastěji jsou prezentovány poznatky o Islandu a Kanárských ostrovech. Studenti si rozšíří obecný a regionální přehled , ale že též jsou inspirováni pro vlastní poznání ostrovního prostředí
Vyučující:

Prezenční studium