Fyzická geografie světa (KGE/FGK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Hlavním cílem kurzu je rozšíření svých znalostí z obecné i regionální fyzické geografie. Studenti se naučí znalosti aplikovat v regionální geografii světa. Zároveň si rozšíří přehled o vybraných obecných tématech fyzické geografie. Vytvoří si schopnost na základě svých znalostí vyvodit základní charakteristiky přírodních poměrů jednotlivých regionů světa. Dílčím cílem je naučit se informace z regionální fyzické geografie světa vyhledávat, správně zařadit, interpretovat, dát do souvislostí a také prezentovat.Vyučující:

Prezenční studium