Fyzická geografie 1 (KGE/FG1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Student/ka si osvojí základní vědomosti a dovednosti z oboru fyzické geografie, konkrétně z oborů meteorologie, klimatologie a hydrologie. Získá základní odborné přepodklady pro další studium fyzické geografie, regionální geografie a učitelství.
Vyučující:

Prezenční studium