doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail vacekj@kpm.zcu.cz
telefon  377633619
konzultační/úřední hodiny  LS i ZS - po domluvě telefonem nebo mailem, možná online konzultace whereby.com/vacekj
Út 14:00 - 15:00, UK 420, 9.11. změna - 15 - 16
kancelář  UK420

Odborný životopis

Vzdělání

2008 FST ZČU, doc., habiltační práce STRUKTUROVÁNÍ A HODNOCENÍ INOVAČNÍCH PROCESŮ
2001-2006 FJFI ČVUT, Ph. D. v oboru Jaderné inženýrství
1985-1986 VŠSE Plzeň, postgraduální kurs Hromadné zpracování dat a informační systémy
1970-1974 Matematicko-fyzikální fakulta UK, obor matematika, zaměření matematická analýza
1962-1967 ČVUT, Fakulta technické a jaderné fyziky, obor jaderná fyzika

Odborná praxe

2010-2018 FEK ZČU - proděkan, proděkan pro projektovou činnost a rozvoj
2008-dosud FEK ZČU - KPM, docent, katedra podnikové ekonomiky a managementu
2004-2005 Západočeská universita v Plzni, Fakulta ekonomická, proděkan pro studijní záležitost
2003-2004 Západočeská universita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra managementu, inovací a projektů, pověřen vedením katedry
1995-1999 ŠKODA PRAHA a.s., specialista - bezpečnostní dokumentace jaderných zařízení (JE Mochovce, Temelín)
1994-1995 George Mason University, Virginia, USA, asistent projektu
1994 Nadace pro občanskou společnost Plzeň, člen správní rady a výkonný ředitel
1994-2008 Západočeská universita v Plzni, Fakulta ekonomická , Katedra managementu, inovací a projektů, odborný asistent
1991-1993 Information Market of Bohemia v.o.s, spolumajitel a spoluředitel; jazykové kursy, poradenství pro malé a střední podnikatele
1967-1991 Škoda Plzeň, závod Energetické strojírenství, samostatný výzkumný a vývojový pracovník, oddělení Výpočty - Fyzika aktivní zóny jaderných reaktorů

Odborné stáže

1994 Durham University Business School, poradenství pro malé a střední podniky

Ostatní profesionální aktivity

2016-2018 Inovační podnikání a trafsfer technologií (AIP), člen redakční rady
2013-dosud ERGO, člen redakční rady
1.1.2012-dosud Odborný poradní orgán Karlovarského kraje pro Inovační vouchery, člen
1.9.2011-31.1.2014 Plzeň 2015, o.p.s. - předseda dozorčí rady
2011-2015 Komise pro prezentaci města a cestovní ruch Rady města Plzně
23.5.2006 Zvyšování výkonnosti veřejné správy metodami moderního managementu, seminář pro KÚPK
2005-2011 Akademie sociálního podnikání, lektor vzdělávacího projektu pro neziskové organizace
2005-2009 Americké centrum Plzeň, místopředseda dozorčí rady
2005-2007 NNO Philip Morris Academy, lektor vzdělávacího projektu pro neziskové organizace
2005-dosud STUDNICE, o.s, člen správní rady
13.12.2004 Výzkum pro regiony
2004 člen pracovní skupiny Rady vlády - příprava NPVaV II - regionální aspekty výzkumu
2003-dosud ERASMUS, přednášky v anglickém jazyce, koordinace bilaterálních dohod
2003-2006 Semestrální kurs ZČU - Marquette University, Odborné vedení, příprava, prezentace výsledků
2001-2009 Akademický senát ZČU, člen rozpočtové komise AS ZČU, od 2006 předseda RK, člen AS, člen Rozpočtové komise, 2006-2007 předseda rozpočtové komise, 2007-2009 předseda Komise pro tvůrčí činnost
2000-2002 Člen Komise pro administrativně-informační systém Rady města Plzně
2000-2014 RKO ZČ - Regionální kontaktní organizace Západní Čechy, řešitel projektu EUPRO - podpora projektů rámcových programů EU
1997-2005 Akademický senát FEK, člen, 2000-2003 místopředseda
1995-2010 Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), člen odborné komise "Neutronově-fyzikální výpočty"
1994-1995 Magistrát města Plzně, systém tvorby rozpočtu, zavedení integrovaného finančního software
1991-1993 International Book Bank, distribuce 120.000 knih darovaných z USA
1980-1991 Vědecká rada Mezinárodního dočasného kolektivu (MDK) RVHP pro fyziku reaktorů VVER, člen Vědecké rady, koordinátor pracovní skupiny pro vývoj modulárního systému programů