Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail hommer@kmo.zcu.cz
telefon  377633307
konzultační/úřední hodiny  Po 12:00 - 13:00, Pokud možno v maximální možné míře přesuneme KH do online prostředí. Nabízím konzultace mailem, telefonicky či videokonferencí po předchozí domluvě.
kancelář  UK 524

Odborný životopis

Vzdělání

2008 Hochschule Hof, absolvování studijního programu Master Marketing Management
2006 Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni, absolvování doktorského studia
1998-2003 Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni
1991-1998 Gymnázium Luďka Pika v Plzni

Odborná praxe

1.10.2007-30.3.2008 výuka předmětu Kundenorientierung auf B2B- und B2C-Märkten, výuka na Hochschule Hof, University of Applied Sciences
členem výboru Regionálního klubu Plzeň České marketingové společnosti
marketingový poradce projektu Techmania, jehož nositelem je Regionální technické muzeum o. p. s. založené společností ŠKODA HOLDING a. s. a Západočeskou univerzitou v Plzni v roce 2005 (www.techmania.cz)

Odborné stáže

29.6.2017-30.6.2017 Erasmus+, Staff Training Mobility - OTH Amberg-Weiden, spolupráce v oblasti projektů, společných studijních programů,příprava a účast na odborné akci v rámci projektu INDIGO - Digitalizace východního Bavorska
13.7.2015-17.7.2015 Erasmus mobilita Hochschule Hof University of Applied Sciences, participace na výuce a zkoušení
4.8.2014-13.8.2014 Erasmus mobilita, stínování vedoucího manažera společnosti WSM – Weidenberger Sportmarketing
1.7.2013-5.7.2013 Erasmus mobilita Hochschule Hof University of Applied Sciences, 8 hodin přednášek z oblasti marketing managementu
8.9.2008-19.9.2008 Fontys Internationale Hogeschool Economics, Venlo, Nizozemí, staff training
2.1.2006-22.1.2006 odborná stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci na TU Chemnitz, Německo
6/2002-8/2002 stáž Leonardo da Vinci, München, SRN
9/1999-3/2000 Georg-Simon-Ohm Fachhochschule, Nürnberg, SRN

Ostatní profesionální aktivity

10/2020 Odborná poradní skupina ke stínovému programovému výboru "Akce Marie Skłodowska-Curie", člen
4/2020 EVTZ člen pracovní skupiny univerzit v Evropském regionu Dunaj-Vltava, EVTZ - Evropský spolek územní spolupráce
19.7.2019 13. Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg, zvaná přednáška: "Potenziale und Herausforderungen im grenzüberschreitenden Bildungs- und Wissenschaftsraum"
2017-2019 zástupce pracovní skupiny Hospodářství (za Plzeňský kraj) v projektu "Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy"
20.11.2015 Národní knihovna České republiky, Klementinum: "Branding neziskových organizací", Zvaná přednáška
27.1.2015 Přednáška "Branding neziskových organizací", zvaná přednáška pro významné neziskové organizace v Domově Sue Ryder, o.p.s. Praha v ČR
27.3.2014 IHK-Regional Treffen Klingenthal 27.3.2014, Přednáška prezentující závěry a doporučení česko-saské studie návštěvního ruchu pro členy hospodářské komory
2013-2016 Komise Rady Plzeňského kraje pro neziskové organizace, členka komise
1.10.2010 Access Marketing Management, člen mezinárodní marketingové asociace
3.4.2007 přednáška na téma: "CRM (řízení vztahů se zákazníky) jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků" - pro členy České marketingové společnosti
2007-2015 Socrates-Erasmus - kontaktní osoba pro spolupráci s TU Chemnitz, SRN
20.9.2004-22.9.2004 Aktivní účast na na workshopu Jugend gestaltet Europa, (Die Brucke) Das Planspiel als Unterrichtsmethode zur binationalen Begengung - podán specifický výzkum.
2.4.2004-3.4.2004 Prezentace na workshopu Interkulturelles Management (příspěvek a prezentace Deutsche Investoren auf dem tschechischen Markt), Weiden i. d. Opf., Fachhochschule Amberg-Weiden, FORUM zur EU-OSTERWEITERUNG 2004