Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail hommer@kmo.zcu.cz
telefon  377633307
konzultační/úřední hodiny  Po 12:00 - 13:00, Pokud možno v maximální možné míře přesuneme KH do online prostředí. Nabízím konzultace mailem, telefonicky či videokonferencí po předchozí domluvě.
kancelář  UK 524

Publikace

Monografické publikace
 • Hommerová, D.; Brunclíková, K.; Konečný, P.; Hyánek, V.; Hladká, M.; Vojtíšek, P.; Kopecká, M.; Hejduková, P.; Krechovská, M.; Šlehoferová, T.; Hirt, T.; Tlučhoř, J.; Dvořáková, T. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 172s. ISBN 978-80-261-0965-5.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P.; Hommerová, D. Řízení neziskových organizací - klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : GRADA, 2018. 203s. ISBN 978-80-247-3075-2.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M.; Hommerová, D. Řízení neziskových organizací - klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : Grada Publishing, 2018. 208s. ISBN 978-80-247-3075-2.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M.; Hommerová, D. Řízení neziskových organizací - klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : Grada Publishing, 2018. 208s. ISBN 978-80-247-3075-2.
 • Hommerová, D. Branding neziskových organizací. Žatec : Ohře media a Plzeňský kraj, 2015. 112s. ISBN 978-80-905122-8-3.
 • Cimler, P.; Hommerová, D. Der grenzüberschreitende Besucherverkehr Nordostbayern - Westböhmen; Přeshraniční nákupní turistika severovýchodní Bavorsko - západní Čechy. Krumbach : Access Marketing Management e.V., 2014. 92s. ISBN 978-3-945456-00-2.
 • Cimler, P.; Eggers, B.; Hommerová, D.; Lochmüller, M.; Riedl, J. Der grenzüberschreitende Besucherverkehr Nordostbayern - Westböhmen, Handlungsoptionen auf Basis empirischer Daten. Krumbach : Access Marketing Management e.V., 2014. 92s. ISBN 978-3-945456-00-2.
 • Hommerová, D. CRM v podnikových procesech. Praha : Grada Publishing, a.s, 2012. 134s. ISBN 978-80-247-4388-2.
 • Cimler, P.; Hommerová, D.; Potměšil, J. Grenzüberschreitender Besucherverkehr - Tschechen in Sachsen (Erzgebirge und Vogtland). Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2012. 88s. ISBN 978-3-86367-016-0.
 • Cimler, P.; Jakubíková, D.; Eger, L.; Hommerová, D.; Michalák, L.; Tlučhoř, J. Příklady aplikací marketingu. Příklady aplikací marketingu, Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.6-7. ISBN 80-7043-505-4.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Hommerová, D.; Šrédl, K.; Vrbková, L.; Svoboda, R. The Perception of CSR Activities in a Selected Segment of McDonald's Customers in the Czech Republic and Its Effect on Their Purchasing Behavior - A Case Study. Sustainability, 2020, roč.12. č.20, s.1-17, ISSN 2071-1050.
 • Hommerová, D.; Vrbková, L. Zaostáváme v CSR za světem? Příklad nadnárodní společnosti McDonald's. Marketing & komunikace, 2020, roč.XXV. č.2, s.20-21, ISSN 1211-5622.
 • Hommerová, D.; Fiala, M. Využívání nástrojů mobilního marketingu u cestovních kanceláří v ČR. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.1, s.4-20, ISSN 1805-0603.
 • Hommerová, D.; Šrédl, K.; Dbalá, K. Analysis of the awareness and popularity of the brand of a selected education and research library in the Czech Republic: A Case Study. Information (Switzerland), 2020, roč.11. č.8, s.nestránkováno, ISSN 2078-2489.
 • Segerer, M.; Hommerová, D.; Šrédl, K. Why do Czech Customers Come to Upper Palatinate? Motives, Sales Volume and the Importance of Distance - A Case Study of Shopping in Bavaria. Sustainability, 2020, roč.12. č.9, s.1-20, ISSN 2071-1050.
 • Kostovčík, T.; Šrédl, K.; Hommerová, D. Competition in the Sparkling Wine Market in the Czech Republic. International Journal of Wine Business Research, 2019, roč.32. č.1, s.1-21, ISSN 1751-1062.
 • Hommerová, D.; Severová, L. Fundraising of Nonprofit Organizations: Specifics and New Possibilities. Journal of Social Service Research, 2019, roč.45. č.2, s.181-192, ISSN 0148-8376.
 • Hommerová, D.; Tykalová, N.; Urbanová, L. Nová výzva v oblasti technologií s využitím v obchodě a v marketingu - platební náramek. Marketing & komunikace, 2016, roč.26. č.2-3, s.6, ISSN 1211-5622.
 • Štolfová, A.; Hommerová, D.; Potměšil, J. Výzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací. Marketing & komunikace, 2016, roč.26. č.4, s.14-15, ISSN 1211-5622.
 • Hommerová, D. Brand management není o tom, kolik se utratí.... Čtenář, 2016, roč.68. č.3, s.92-94, ISSN 0011-2321.
 • Cimler, P.; Hommerová, D. Die Zusammenhänge des grenzüberschreitendes Besucherverkehrs. Cross-border Journal of Social and Economic Studies, 2015, roč.4. č.1/2015, s.50-65, ISSN 2197-4519.
 • Hommerová, D. Značka v marketingových souvislostech neziskové organizace. Marketing & komunikace, 2015, roč.25. č.2/2015, s.6-7, ISSN 1211-5622.
 • Cimler, P.; Hommerová, D.; Potměšil, J. Přeshraniční nákupní turismus v česko-saském příhraničí. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.35-41, ISSN 1805-0603.
 • Hommerová, D. Specifika nástrojů udržení zákazníků na B2B trzích. Marketing & komunikace, 2012, roč.22. č.2, s.12-13, ISSN 1211-5622.
 • Hommerová, D. Výzkum zavádění CRM v podnikové praxi. E + M. Ekonomie a Management, 2009, roč.12. č.1, s.108-121, ISSN 1212-3609.
 • Hommerová, D.; Králová, L. Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice. E + M. Ekonomie a Management, 2009, roč.12. č.3, s.77-89, ISSN 1212-3609.
 • Hommerová, D. CRM v marketingovém pojetí firmy. E + M. Ekonomie a Management, 2006, roč.9. č.3, s.111-127, ISSN 1212-3609.
 • Hommerová, D. Využití databáze Amadeus na FEK ZČU. E + M. Ekonomie a Management, 2005, roč.8. č.3, s.122-127, ISSN 1212-3609.
 • Hommerová, D. Reálná a nominální konvergence. E + M. Ekonomie a Management, 2004. s.34-41. ISSN 1212-3609.
 • Hommerová, D. Problémy podnikání Němců v České republice pohledem ekonoma. E + M. Ekonomie a Management, 2003. s.4-9. ISSN 1212-3609.
Kapitoly v knize
 • Hommerová, D. Crowdfundig as a New Model of Nonprofit Funding. Financing Nonprofit Organizations, Oxon : Routledge, 2020, s.173-187. ISBN 978-0-367-21104-2.
 • Janeček, P.; Hommerová, D. Tschechisch-Bayerische Zusammenarbeit. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.67-81. ISBN 978-3-86367-040-5.
 • Hommerová, D.; Cimler, P. Návštěvníci ze západních Čech v severovýchodním Bavorsku. Empirische Daten für das Destinationsmarketing - Studie in Westböhmen und Nordostbayern. Marketing destinací severovýchodní Bavorsko - západní Čechy Zkušenosti a doporučení pro dotační území Cíl3, Krumbach : Access Marketing Management e.V., 2014, s.121-180. ISBN 978-3-945456-02-6.
 • Hommerová, D. Zavádění a využití CRM v podnikové praxi.. Návrh foriem marketingovej komunikácie pre podporu zavádzania nových multimediálnych produktov do praxe, Žilina : EDIS, 2008. s.20-26. ISBN 978-80-8070-965-5.
Statě ve sborníku
 • Stěhulová, J.; Hommerová, D. A Non-profit Organization Fundraising Plan - A Case Study of the Hospice of Saint Lazarus, Pilsen. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz : Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.91-100. ISBN 978-3-86367-063-4.
 • Hommerová, D.; Hellbach, C. Identifying the Specifics of Marketing Communication of Non-profit Organizations in a Case Study of the Czech Republic. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz : Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.40-61. ISBN 978-3-86367-063-4.
 • Hommerová, D.; Kelešová, M.; Satýnek, M. Trends in distribution strategies and their application in practice. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2019, s.77-85. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Hommerová, D.; Dbalá, K. The Significance of Branding and Marketing Communication of a Library Illustrated in an Exmample of a Selected Education and Research Library. In 2nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2019. Ostrava : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2019, s.120-129. ISBN 978-80-7510-339-0.
 • Hommerová, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Kouba, D. Cross-Border Purchasing Behavior - Studies in the Czech-German Border Region. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management.. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2018, s.374-380. ISBN 978-80-7394-726-2.
 • Hommerová, D.; Patrovský, Š. Assessing the level of CRM in the Hennlich company using the crack method. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m. b. H., 2017, s.55-63. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Hommerová, D. Sustainability and Sustainable Development of Non-profit. In The International Scientific Conference INPROFORUM 2016. České Budějovice : Ekonomická fakulta, JČU v Českých Budějovicích, 2016, s.27-32. ISBN 2336-6788978-80-7394-607-4.
 • Hommerová, D. Sustainability and Sustainable Development of Non-profit Organizations. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2016, s.27-32. ISBN 2336-6788978-80-7394-607-4.
 • Hommerová, D. BRANDING OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS EXEMPLIFIED BY LIBRARIES. In MARKETING IDENTITY: Brands we love - Part I.. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss.Cyril and Methodius in Trnava, 2016, s.73-83. ISBN 1339-5726978-80-8105-840-0.
 • Hommerová, D. Opportunities for and threats to the non-profit sector in the Czech republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.39-52. ISBN 978-3-86367-038-2.
 • Hommerová, D.; Vondrová, K. The implementation of the mobile sales force automation. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2014, s.211-217. ISBN 2336-6788978-80-7394-484-1.
 • Hommerová, D.; Jandač, L. Branding as an opportunity for non-profit organizationes. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.57-62. ISBN 978-3-86367-029-0.
 • Hommerová, D. Application of Loyalty Programmes in the Czech Republic. In Recent Researches in Business Administration, Product Design and Marketing. Athens : WSEAS Press, 2013, s.105-110. ISBN 2227-460X978-960-474-325-4.
 • Hommerová, D. Mathematical modeling of the customer lifetime value in CRM. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnug und Controlling m.b.H., 2011, s.65-72. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Hommerová, D. Science communication v Techmania science center. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Ústí nad Labem : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s.77-82. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Cimler, P.; Hommerová, D. Analyse des Kundenverhaltens im Lebensmitteleinzelhandel der Region Südwestsachsens. In Beiträge zum Kommunal- und Regionalentwicklung. Heft 45, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht. Ergebnisse einer regionalwissenschaftlichen Fachtagung des "Sächsisch-Tschechischen Hochschulzentrums" der T. Chemnitz : Technische Universität, 2007. s.189-200.
 • Brožová, J.; Hommerová, D.; Vašíčková, P. Výzkum míry zavádění CRM v podnikové praxi. In Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. s.39-55. ISBN 978-80-903914-2-0.
 • Brožová, J.; Vašíčková, P.; Hommerová, D. Výzkum míry zavádění CRM v podnikové praxi. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.1-12. ISBN 978-80-7043-635-6.
 • Hommerová, D. Experience of CRM implementation in different companies. In CRM 2006. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. s.1-8. ISBN 80-7194-909-4.
 • Hommerová, D. Analýza kvality podnikatelského prostředí Karlovarského kraje a Saského regionu. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.159-164. ISBN 80-7041-895-8.
 • Hommerová, D. Akteure der Kooperation im deutsch-tschechischen Grenzraum - Einflussfaktoren der gegenseitigen Kommunikation zwischen Unternehmen im Grenzraum. In Sächsisch-tschechische Unternehmenskooperation. München : Rainer Hampp Verlag, 2006. s.19-26. ISBN 3-86618-096-9.
 • Hommerová, D. Hodnocení efektivity implementace systému CRM v podniku. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006. s.1-9. ISBN 80-7318-384-6.
 • Hommerová, D. Podporující marketingové činnosti v podniku. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.266-271. ISBN 80-7041-164-3.
 • Cimler, P.; Hommerová, D. Globalisation of the Czech retail and a customer. In Globalisation influences on local markets. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2006. s.43-53. ISBN 80-8083-262-5.
 • Hommerová, D. Konkurence a možná kooperace výrobců hudebních nástrojů v česko-německém pohraničí. In REGIO 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.118-125. ISBN 80-7043-432-5.
 • Ovesleová, H.; Hommerová, D. Využití simulačních her ve výuce hospodářské němčiny. In Rozšířená EU - ekonomické a lingvistické aspekty spolupráce. Liberec : Technická univerzita, 2005. s.1-5. ISBN 80-7083-928-7.
 • Eger, L.; Gangur, M.; Hommerová, D. Funkce a podpora dálkového studia a e-learningu na ekonomické fakultě v Plzni = Funktion und Förderung des Fernstudiums und E-learnings an der Fakultät für Ökonomie in Pilsen. In Lebenslanges Lernen in Lerndenden Regionen. Chemnitz : STHZ, 2004. s.27-35. ISBN 3-937487-03-4.
 • Hommerová, D. Deutsche Investoren auf dem tschechischen Markt. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.5-11. ISBN 80-7043-335-3.
Učební texty, skripta
 • Amdt, H.; Unger, S.; Kopecký, M.; Hommerová, D.; Ovesleová, H. Eurochecker CD. Chemnitz : S.n., 2004.
Postery, přednášky
 • Hommerová, D. Potenziale und Herausforderungen im grenzüberschreitenden Bildungs- und Wissenschaftsraum. 2019.
 • Hommerová, D. Einzelhandel und Konsumentenverhalten im sächsisch-tschechischen Grenzraum am Beispiel Klingenthal. 2014.
Posudky
 • Hommerová, D. HOW DOES SOCIAL CRM DIFFER ACCORDING TO ORGANIZATION CHARACTERISTICS?. E + M Ekonomie a management, Liberec : Technická univerzita, 2017.