Ing. Lukáš PFEIFER, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
asistent katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail lpfeifer@kem.zcu.cz
telefon  37763----
konzultační/úřední hodiny  dle předchozí domluvy
kancelář  UK428
osobní stránky  https://scholar.google.cz/citations?hl=cs&user=-Ywq0r8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Odborný životopis

Vzdělání

2011-2015 Vysoká škola ekonomická, Doktorské studium: Fakulta národohospodářská

Odborná praxe

12/2014 Česká národní banka, Hlavní analytik v oblasti finanční stability
8/2011-11/2014 Ministerstvo financí ČR, Analytik finančního trhu