Ing. Lukáš PFEIFER, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
asistent katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail lpfeifer@kem.zcu.cz
telefon  37763----
konzultační/úřední hodiny  dle předchozí domluvy
kancelář  UK428
osobní stránky  https://scholar.google.cz/citations?hl=cs&user=-Ywq0r8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Publikace

Monografické publikace
  • Pikhart, Z.; Pfeifer, L. Výzvy a rizika pro fiskální a finanční stabilitu na počátku 21. století a rámcové možnosti jejich řešení. Praha : Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2020. 134s. ISBN 978-80-88018-31-5.
  • Pfeifer, L. Finanční stabilita bankovního sektoru a možnosti jejího prosazování. Plzeň : NAVA, 2020. 202s. ISBN 978-80-7211-585-3.
Příspěvky v odborných časopisech
  • Brož, V.; Pfeifer, L. Are the Risk Weights of Banks in the Czech Republic Procyclical?. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2021, roč.10. č.1, s.113-139, ISSN 2336-9205.
  • Hodula, M.; Komárková, Z.; Pfeifer, L. The relationship between capital and liquidity prudential instruments. JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS, 2021, roč.59. č.1, s.47-70, ISSN 0922-680X.
  • Pfeifer, L.; Konečný, T. Macroprudential ring-fencing. Journal of Financial Regulation and Compliance, 2020, roč.19. č.2, s.125-142, ISSN 1358-1988.