Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry financí a účetnictví
koordinátorka certifikátového programu Daňový specialista
 
e-mail macerna@fek.zcu.cz
telefon  377633205
konzultační/úřední hodiny  Po domluvě (ideálně mailem) kdykoli - Google Meet, MS Teams.
Po 9:00 - 10:00, Online, Pouze po předchozí domluvě emailem.
kancelář  UK509

Publikace

Monografické publikace
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Černá, M.; Hejduková, P. COVID-19 Pandemic: New Opportunities for Employment and Education?. European Journal of Interdisciplinary Studies, 2022, roč.14. č.1, s.252-264, ISSN 2067-3795.
 • Černá, M.; Dvořáková, L.; Vacek, J. SPOLEČNOST 4.0 – VYBRANÉ ASPEKTY. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.4-11, ISSN 1805-0603.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. Implementation of sustainability aspects in the financial reporting system: an environmental accounting standard. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.173. č. 9-10, s.55-59, ISSN 1728-6220.
 • Černá, M.; Hejduková, P.; Krešová, J. Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution. Trendy v podnikání, 2018, roč.8. č.3, s.82-90, ISSN 1805-0603.
 • Černá, M.; Sieber, R. Approach of Selected Business Entities to GDPR Implementation. ACC JOURNAL, 2018, roč.24. č.2, s.20-31, ISSN 1803-9782.
 • Černá, M. Requirements engineering. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.42-48, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Černá, M.; Šturcová, J.; Beránková, A. Digitalization in the area of taxes and accounting. 2024.
 • Černá, M.; Hinke, J. Cryptocurrencies - “Comparison” of Approach by IAS/IFRS and Czech Accounting Legislative. In Hradec Economic Days Vol. 12(1) proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2022, s.158-167. ISBN 2464-6059978-80-7435-855-5.
 • Komorousová, V.; Dvořáková, L.; Černá, M. Specification of methods for public passenger transport performance and efficiency evaluation. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2022, s.683-692. ISBN 978-80-8154-332-6.
 • Černá, M. Silniční daň - ekonomické dopady aktuálních změn nastavení daně. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022, s.1-10. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Černá, M.; Hinke, J.; Kolářová, L. Rate of non-financial information reporting by the Czech accounting units. In The 9 th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers. Prague : Metropolitan University Prague, Prague, 2021, s.111-121. ISBN 978-80-7638-027-1.
 • Komorousová, V.; Černá, M.; Vallišová, L. COMPARISON OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. In Oppotunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft fur Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2021, s.102-114. ISBN 978-3-86367-067-2.
 • Černá, M.; Vallišová, L. IoT - Tool of Society 4.0 - Literary Review. In SHS Web Conf. Volume 91, 2021 Innovative Economic Symposium 2020 – Stable Development in Unstable World (IES2020. Samara : SHS Web of Conferences, 2021, s.1-10. ISBN 978-2-7598-9113-9.
 • Kouřil, R.; Černá, M. PROJECT MANAGEMENT ISSUES IN FOREIGN INTERNSHIP: A CASE STUDY OF ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.111-124. ISBN 978-80-245-2344-6.
 • Černá, M.; Vallišová, L. INTERNET VĚCÍ - LITERÁRNÍ REŠERŠE. In Trendy v podnikání 2020 - Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-6. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Hinke, J.; Vokoun, M.; Černá, M.; Dvořáková, L.; Caha, Z. Typology of Knowledge-intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0 – Case Study of the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION, 2019, s.1887-1898. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Černá, M.; Velíšková, V. Use of controlling tools for business processes optimization. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Dresden : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H. Chemnitz 2019, 2019, s.57-65. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hruška, Z.; Hinke, J. Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. Norristown, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.3214-3225. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Hruška, Z.; Hinke, J.; Černá, M.; Vallišová, L. Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.2593-2602. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Černá, M.; Vallišová, L.; Karabinová, P. Influence of Accounting IS on Accounting Processes Setting in Production Company. In Proceedings of the 14th European Conference on Management, Leadersip and Governance. Reading : ACPI Ltd., 2018, s.28-36. ISBN 2048-9021978-1-912764-01-3.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J.; Gezo, M. Benefits and Weaknesses of External Audit of the Financial Statements Prepared by the Czech Small Business Units. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milano, Italy : BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2018, s.3070-3080. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Černá, M.; Hinke, J.; Zborková, J. Research of Non-financial Reporting Importance And It’s Meaning for Business Management. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Italy : International Business Information Management Association, 2018, s.3058-3069. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Hinke, J.; Šugarová, K.; Černá, M. COMPARISON OF ACCOUNTING FOR PROVISIONS IN ACCORDANCE WITH THE CZECH LEGISLATION, GERMAN LEGISLATION AND IAS/IFRS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft fur Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017, s.45-54. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Černá, M. Approach to information risk management in accounting departments of selected group of SMEs. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.310-318. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Černá, M. Vliv legislativních změn na podnikání v oblasti pohřebnictví v ČR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.165-174. ISBN 978-80-225-4422-1.
 • Černá, M.; Zborková, J. Effects of ERP System Implementation to the Soft Drinks Producer´s Sales Department Processes. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1662-1670. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam : International Business Information Management Association, 2015, s.1490-1503. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • Černá, M.; Zborková, J.; Vallišová, L. Strategic Planning of Klatovy Town in the Area of Education.. In Trendy v podnikání 2014 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s.1-7. ISBN 978-80-261-0444-5.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Trends and Management of Private Preschool Education in Conditions of the Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1024-1032. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Černá, M. Aspects of information management in context with IS selection by SME. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.745-750. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. The Methodology of Sustainable Business Performance Indicators Determination. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Develpment, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1033-1047. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Černá, M. Innovation for Competitiveness - Sole Trader in the Construction Sector. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.94-103. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Černá, M. Aspekty řízení inovací v kontextu ekonomického řízení příspěvkové organizace. In Trendy v podnikání 2013 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.44-50. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Černá, M. Information Risks and Their Connection With Accounting. In Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.375 - 382. ISBN 2048-8912978-1-908272-65-2.
 • Černá, M. Information Risks and Their Connection With Accounting. In Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.375 - 382. ISBN 2048-8912978-1-908272-66-9.
 • Černá, M. Risk, information and their management. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-5. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Černá, M. Rizika, informace a úloha komunikace. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-5. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Černá, M. Information Management. In Finance a management v teorii a praxi. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2009, s.56-57. ISBN 978-80-7414-191-1.
 • Černá, M. Information Management. In IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.45-47. ISBN 978-80-7041-851-2.
 • Černá, M. Informační management - řízení rizik. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s.19-22. ISBN 978-80-7043-788-9.
Učební texty, skripta
 • Černá, M. Financial Accounting in English. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 152s. ISBN 978-80-261-1124-5.
 • Černá, M.; Hejduková, P.; Ibl, J. Daně v praktických aplikacích. Plzeń : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. 176s. ISBN 978-80-261-1070-5.
 • Černá, M.; Hinke, J. Financial information for management. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017. 120s. ISBN 978-80-261-0738-5.
 • Hinke, J.; Černá, M. IAS/IFRS ve schématech. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016. 304s. ISBN 978-80-261-0661-6.
 • Kopek, R.; Černá, M.; Plachá, D. Účetnictví podnikatelů pro distanční studium I. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 314 s.s. ISBN 978-80-7043-677-6.
 • Kopek, R.; Černá, M. Účetnictví podnikatelů pro distanční studium II. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 204s. ISBN 978-80-7043-644-8.
Postery, přednášky
 • Vacek, J.; Černá, M.; Hinke, J. Poster: Knowledge-intensive services sector adaptation to the conditions of Society 4.0. 2021.
 • Černá, M.; Hejduková, P. Economic Impact of the GDPR Implementation - Case of Specified Economic Entity. 2018.
 • Černá, M. Impact of the New Funeral Act on Funeral Service Providers in the Czech Republic. 2017.
Posudky
 • , .; The Impact Of The Calculated Expenditure And Revenue On The Company’s Treasury - review. 2018.