Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry financí a účetnictví
koordinátorka certifikátového programu Daňový specialista
 
e-mail macerna@kfu.zcu.cz
telefon  377633205
konzultační/úřední hodiny  Po domluvě (ideálně mailem) kdykoli - Google Meet, MS Teams.
Ve zkouškovém období: Po domluvě (ideálně mailem) kdykoli.
Po 11:55 - 12:55, UK 509
kancelář  UK509

Publikace

Monografické publikace
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Černá, M.; Hejduková, P.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Vallišová, L.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekononomická a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85s. ISBN 978-80-261-0953-2.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Černá, M.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019. 104s. ISBN 978-80-7211-572-3.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Černá, M.; Dvořáková, L.; Vacek, J. SPOLEČNOST 4.0 - VYBRANÉ ASPEKTY. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.4-11, ISSN 1805-0603.
 • Černá, M.; Hejduková, P.; Krešová, J. Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution. Trendy v podnikání, 2018, roč.8. č.3, s.82-90, ISSN 1805-0603.
 • Černá, M.; Sieber, R. Approach of Selected Business Entities to GDPR Implementation. ACC JOURNAL, 2018, roč.24. č.2, s.20-31, ISSN 1803-9782.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. Implementation of sustainability aspects in the financial reporting system: an environmental accounting standard. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.173. č. 9-10, s.55-59, ISSN 1728-6220.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. bez titulu. 2018.
 • Černá, M. Requirements engineering. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.42-48, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Kouřil, R.; Černá, M. PROJECT MANAGEMENT ISSUES IN FOREIGN INTERNSHIP: A CASE STUDY OF ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.111-124. ISBN 978-80-245-2344-6.
 • Černá, M.; Vallišová, L. IoT - Tool of Society 4.0 - Literary Review. In SHS Web Conf. Volume 91, 2021 Innovative Economic Symposium 2020 – Stable Development in Unstable World (IES2020. Samara : SHS Web of Conferences, 2021, s.1-10. ISBN 978-2-7598-9113-9.
 • Černá, M.; Vallišová, L. INTERNET VĚCÍ - LITERÁRNÍ REŠERŠE. In Trendy v podnikání 2020 - Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-6. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Hruška, Z.; Hinke, J.; Černá, M.; Vallišová, L. Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.2593-2602. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hruška, Z.; Hinke, J. Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. Norristown, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.3214-3225. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Hinke, J.; Vokoun, M.; Černá, M.; Dvořáková, L.; Caha, Z. Typology of Knowledge-intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0 - Case Study of the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION, 2019, s.1887-1898. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Černá, M.; Velíšková, V. Use of controlling tools for business processes optimization. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Dresden : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H. Chemnitz 2019, 2019, s.57-65. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Černá, M.; Hejduková, P.; Krešová, J. Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution. 2018.
 • Černá, M.; Hinke, J.; Zborková, J. Research of Non-financial Reporting Importance And It's Meaning for Business Management. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Italy : International Business Information Management Association, 2018, s.3058-3069. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J.; Gezo, M. Benefits and Weaknesses of External Audit of the Financial Statements Prepared by the Czech Small Business Units. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milano, Italy : BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2018, s.3070-3080. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Černá, M.; Hejduková, P. Economic Impact of the GDPR Implementation - Case of Specified Economic Entity. In Abstract Proceedings FMSCICON 2018. Praha : University of Economics, Prague (Oeconomica - Prague), 2018, s.10-10. ISBN 978-80-245-2294-4.
 • Černá, M.; Vallišová, L.; Karabinová, P. Influence of Accounting IS on Accounting Processes Setting in Production Company. In Proceedings of the 14th European Conference on Management, Leadersip and Governance. Reading : ACPI Ltd., 2018, s.28-36. ISBN 2048-9021978-1-912764-01-3.
 • Černá, M. Vliv legislativních změn na podnikání v oblasti pohřebnictví v ČR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.165-174. ISBN 978-80-225-4422-1.
 • Hinke, J.; Šugarová, K.; Černá, M. COMPARISON OF ACCOUNTING FOR PROVISIONS IN ACCORDANCE WITH THE CZECH LEGISLATION, GERMAN LEGISLATION AND IAS/IFRS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft fur Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017, s.45-54. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Černá, M. Approach to information risk management in accounting departments of selected group of SMEs. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.310-318. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Černá, M.; Zborková, J. Effects of ERP System Implementation to the Soft Drinks Producer's Sales Department Processes. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1662-1670. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam : International Business Information Management Association, 2015, s.1490-1503. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Trends and Management of Private Preschool Education in Conditions of the Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1024-1032. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Černá, M. Aspects of information management in context with IS selection by SME. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.745-750. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Černá, M.; Zborková, J.; Vallišová, L. Strategic Planning of Klatovy Town in the Area of Education.. In Trendy v podnikání 2014 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s.1-7. ISBN 978-80-261-0444-5.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. The Methodology of Sustainable Business Performance Indicators Determination. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Develpment, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1033-1047. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Černá, M. Innovation for Competitiveness - Sole Trader in the Construction Sector. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.94-103. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Černá, M. Aspekty řízení inovací v kontextu ekonomického řízení příspěvkové organizace. In Trendy v podnikání 2013 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.44-50. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Černá, M. Risk, information and their management. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-5. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Černá, M. Information Risks and Their Connection With Accounting. In Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.375 - 382. ISBN 2048-8912978-1-908272-66-9.
 • Černá, M. Information Risks and Their Connection With Accounting. In Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.375 - 382. ISBN 2048-8912978-1-908272-65-2.
 • Černá, M. Rizika, informace a úloha komunikace. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-5. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Černá, M. Information Management. In IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.45-47. ISBN 978-80-7041-851-2.
 • Černá, M. Informační management - řízení rizik. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s.19-22. ISBN 978-80-7043-788-9.
 • Černá, M. Information Management. In Finance a management v teorii a praxi. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2009, s.56-57. ISBN 978-80-7414-191-1.
Učební texty, skripta
 • Černá, M.; Hinke, J. Financial information for management. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017. 120s. ISBN 978-80-261-0738-5.
 • Hinke, J.; Černá, M. IAS/IFRS ve schématech. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016. 304s. ISBN 978-80-261-0661-6.
 • Kopek, R.; Černá, M.; Plachá, D. Účetnictví podnikatelů pro distanční studium I. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 314 s.s. ISBN 978-80-7043-677-6.
 • Kopek, R.; Černá, M.; , . Účetnictví podnikatelů pro distanční studium I.. 2008.
 • Kopek, R.; Černá, M. Účetnictví podnikatelů pro distanční studium II. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 204s. ISBN 978-80-7043-644-8.
Postery, přednášky
 • Vacek, J.; Černá, M.; Hinke, J. Poster: Knowledge-intensive services sector adaptation to the conditions of Society 4.0. 2021.
 • Černá, M.; Hejduková, P. Economic Impact of the GDPR Implementation - Case of Specified Economic Entity. 2018.
 • Černá, M. Impact of the New Funeral Act on Funeral Service Providers in the Czech Republic. 2017.
Posudky
 • , .; The Impact Of The Calculated Expenditure And Revenue On The Company's Treasury - review. 2018.