Mgr. Martin KEBZA

vyučující katedry geografie
e-mail kebza@kge.zcu.cz
telefon  377633068
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 14:00, UK515, (v době zrušení prezenční výuky telefonicky)
Čt 13:00 - 16:00, UK 515, (v době zrušení prezenční výuky telefonicky)
kancelář  UK 515

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2017-dosud Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Regionální a politická geografie, dizertační práce "Metropolizační procesy v Česku a Polsku: regionálně-geografická komparativní analýza"
2015-2017 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, diplomová práce "Procesy metropolizace a periferizace ve vybraných regionech Polska a Česka: tendence a proměny regionálního vývoje"
2012-2015 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Geografie pro veřejnou správu, bakalářská práce "Územní polarizace socioekonomické diferenciace Maďarska"

Odborná praxe

2018-dosud Akademický pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni, katedra geografie Fakulty ekonomické
2015-2018 Pedagog na VOŠ cestovního ruchu, Praha 7

Ostatní profesionální aktivity

2018-dosud Česká geografická společnost, člen
2017-dosud Centrum pro výzkum měst a regionů, člen