Mgr. Martin KEBZA

vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail kebza@fek.zcu.cz
telefon  377633068
konzultační/úřední hodiny  UK515, po předchozí domluvě e-mailem
Čt 13:00 - 13:45, UK515
kancelář  UK 515

Odborný životopis

Vzdělání

2017-dosud Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Regionální a politická geografie, dizertační práce "Metropolizační procesy v Česku a Polsku: regionálně-geografická komparativní analýza"
2015-2017 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, diplomová práce "Procesy metropolizace a periferizace ve vybraných regionech Polska a Česka: tendence a proměny regionálního vývoje"
2012-2015 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Geografie pro veřejnou správu, bakalářská práce "Územní polarizace socioekonomické diferenciace Maďarska"

Odborná praxe

2022-dosud Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Specialista strategie a rozvoje
2018-dosud Katedra geografie, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni, Akademický pracovník
2015-2018 Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Pedagog

Ostatní profesionální aktivity

2022-dosud Česká geografická společnost, místopředseda Západočeské pobočky
2018-dosud Česká geografická společnost, člen
2017-dosud Centrum pro výzkum měst a regionů, člen