Mgr. Martin KEBZA

vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail kebza@fek.zcu.cz
telefon  377633068
konzultační/úřední hodiny  UK515, po předchozí domluvě e-mailem
Čt 13:00 - 13:45, UK515
kancelář  UK 515

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Kebza, M. The development of polysubcentric network in the context of metropolitanization: evidence from Poland. EUROPEAN PLANNING STUDIES, 2024. ISSN 0965-4313.
 • Pancová, A.; Kebza, M. Provinční gentrifikace v post-socialistickém městě: případ Plzně. Geographical Information, 2021, roč.25. č.1, s.65-86, ISSN 1337-9453.
 • Kopp, J.; Kebza, M. Zaniklé železniční tratě v příměstské krajině Plzně. Geografické rozhledy, 2021, roč.31. č.2, s.14-17, ISSN 1210-3004.
 • Srdínková, M.; Kebza, M. Potenciál rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Studia Turistica, 2021, roč.12. č.2, s.26-54, ISSN 1804-252X.
 • Kebza, M.; do Carmo Perotto, C. Regional development trends in West Bohemia with a special focus on peripheral areas. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2020, roč.55. č.2, s.243-254, ISSN 0300-5402.
 • Kebza, M.; Findžová, L.; Váňová, A. Využívání sociálních sítí místními samosprávami: geografický kontext. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2020, roč.2020. č.3, s.1-14, ISSN 1805-3246.
 • Kebza, M.; Nováček, A.; Popjaková, D. Socio-economic Disparities in the Baltic States: Analytical Comparison and Categorisation of the Regions. Geographia Polonica, 2019, roč.92. č.3, s.289-307, ISSN 0016-7282.
 • Kebza, M. The development of peripheral areas: The case of West Pomeranian Voivodeship, Poland. Moravian Geographical Reports, 2018, roč.26. č.1, s.69-81, ISSN 1210-8812.
 • Kubeš, J.; Kebza, M. Geography of socio-economic differentiation of Poland according to subregions in 2002-2014. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2018, roč.53. č.1, s.36-48, ISSN 0300-5402.
 • Kubeš, J.; Kebza, M. Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, s.15-27. ISSN 1805-3246.
 • Kebza, M. Návštěvnost veřejně přístupných kulturně-historických památek v České republice v roce 2013. Mladá veda, 2015, roč.3. č.1, s.7-21, ISSN 1339-3189.
Kapitoly v knize
 • Macháček, J.; Nováček, A.; Kebza, M.; ; Prostorový nesoulad v demografickém a socio-ekonomickém vývoji venkovských oblastí. Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí, Ostrava : Vydavatelství En Face, 2021, s.79-116. ISBN 978-80-87264-83-6.
Statě ve sborníku
 • Kubeš, J.; Kebza, M.; Nováček, A. East-West Gradient of Regional Differentiation in Poland. In Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016. 2016. ISBN 2464-6059978-80-7435-636-0.
 • Kebza, M.; Kubeš, J.; Nováček, A. Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2015. ISBN 0000-0000978-80-210-7861-1.
Učební texty, skripta
 • Kebza, M.; Vogt, D. Král je mrtev, ať žije král: Kterak se sociální geograf seznamuje s ArcGIS Pro a ArcGIS Online. Plzeň, 2022. 306s.