prof. Ing. Jindřich ŠPIČKA, Ph.D.

člen oborové rady FEK
e-mail jindrich.spicka@vse.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array