prof. Ing. Jindřich ŠPIČKA, Ph.D.

člen oborové rady   e-mail jindrich.spicka@vse.cz