doc. PhDr. Ing. Lucie SEVEROVÁ, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
telefon  37763Array kancelář  UK428

Publikace