Bc. Ondřej MOŠA

člen Akademického senátu FEK
 
e-mail omosa@students.zcu.cz