PhDr. Milan JERMÁŘ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail jermar@kpm.zcu.cz
telefon  377633611
konzultační/úřední hodiny  Po 8:30 - 9:30, UK 415
kancelář  UK415

Odborný životopis

Vzdělání

1973-1978 Filozofická fakulta UK Praha, jednooborová psychologie - specializace psychologie práce a řízení

Odborná praxe

2006-dosud odborný asistent KIP, vedoucí oddělení psychologie a sociologie
2003-2006 Policie ČR Plzeň, personalistika - psycholog
2002-2003 OSVČ - psychologické a personální poradenství, činnost pro bankovní sektor, průmyslové firmy, úřady práce, výběr zaměstnanců, výcvikové aktivity, poradenství, analýzy,rozvojové programy
1999-2002 Škoda Služby a. s. Plzeň, personální úsek - psycholog
1989-1999 Škoda a. s. Plzeň, personální úsek - psycholog, vedoucí oddělení Psychologie
1983-1989 KNV Plzeň, vedoucí odborný referent
1981-1983 Institut řízení Praha, odborný pracovník
1979-1981 Katedra psychologie FF UK Praha, aspirant

Ostatní profesionální aktivity

2004-2006 FEK ZČU v Plzni, Katedra managementu, inovací a projektů, externí pracovník
Člen České asociace psychologů práce a organizace