PhDr. Milan JERMÁŘ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail jermar@kpm.zcu.cz
telefon  377633611
konzultační/úřední hodiny  Po 8:30 - 9:30, UK 415
kancelář  UK415

Publikace

Monografické publikace
 • Eger, L.; Čechurová, L.; Egerová, D.; Ircingová, J.; Januška, M.; Jermář, M.; Skalický, J.; Vacek, J. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň : NAVA, 2013. 158s. ISBN 978-80-7211-453-5.
 • Skalický, J.; Jermář, M.; Svoboda, J. Projektový management a potřebné kompetence. 2010. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 389s. ISBN 978-80-7043-975-3.
 • Skalický, J.; Jermář, M.; Svoboda, J. Projektový management a potřebné kompetence. 2010. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 389s. ISBN 978-80-7043-975-3.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Jermář, M. Personální management ve znalostně zaměřených firmách. Ekonomika Management Inovace, 2017, roč.9. č.2, s.49-58, ISSN 1804-1299.
 • Jermář, M. Strategické myšlení ve vrcholovém vedení. Moderní řízení, 2017, roč.52. č.7-8, s.32-34, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Osobnostní hodnotové preference a organizační kultura. Trendy v podnikání, 2016, roč.2016. č.3, s.63-72, ISSN 1805-0603.
 • Jermář, M. Plán komunikace v řízení vzdělávacích projektů. Ekonomika Management Inovace, 2015, roč.7. č.1, s.32-41, ISSN 1804-1299.
 • Jermář, M. Spolupráce v sítích a psychologická smlouva. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.3, s.22-30, ISSN 1805-0603.
 • Jermář, M. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů. Trendy ekonomiky a managementu, 2013, roč.7. č.15, s.51-58, ISSN 1802-8527.
 • Jermář, M. Rozvoj znalostního potenciálu firem - inspirace pro management lidských zdrojů. E+M Ekonomika a Management, 2012, roč.15. č.2, s.85-93, ISSN 1212-3609.
 • Jermář, M. Spolupráce v týmech a sítích. Moderní řízení, 2010, roč.45. č.3, s.41-42, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Trendy v managementu v sociálních sítích. Moderní řízení, 2010, roč.45. č.3, s.43-43, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Myšlení a management. Moderní řízení, 2009, roč.44. č.5, s.74-76, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Týmy vrcholového vedení. Moderní řízení, 2008, roč.43. č.3, s.60-62, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Best practice v HR: ústup ze slávy?. Moderní řízení, 2008, roč.43. č.10, s.44-45, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Metody sběru dat při personálním auditu. Moderní řízení, 2007, roč.42. č.7, s.61-63, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Lídři a stoupenci. Moderní řízení, 2004, roč.39. č.9, s.61-63, ISSN 0026-8720.
 • Jermář, M. Sociální kapitál. Moderní řízení, 2003, roč.38. č.10, s.62-64, ISSN 0026-8720.
Kapitoly v knize
 • Jermář, M. Přínosy přeshraniční spolupráce studentů na společných projektech. Lidský kapitál v prostředí globální ekonomiky - případové studie mezinárodních studentských řešitelských týmů = Human capital in environment of global economy in EU - case studies, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s.13-16. ISBN 978-80-7043-560-1.
Statě ve sborníku
 • Jermář, M. Preferred Culture of Healthcare Organizations in Czech Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s.913-925. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Jermář, M. An analysis of task interpersonal organizational and non-organizational conflicts. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.1371-1382. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Jermář, M. Technika levého sloupce - možnosti využití.. In Psychologie práce a organizace 2013. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s.176-184. ISBN 978-80-244-3916-7.
 • Jermář, M. Strategické myšlení a psychologie. In Psychologie práce a organizace v ČR. Praha : Oeconomia, 2012, s.33-47. ISBN 978-80-245-1910-4.
 • Jermář, M. Možnosti rozvíjení znalostního potenciálu firem. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Nová ekonomika, nové přístupy?. Praha : VŠE Oeconomia, 2011, s.1-8. ISBN 978-80-245-1802-2.
 • Jermář, M. The role of competitive tendencies in leadership. In Sborník z konference “Konkurence - teoretické a praktické aspekty 2010“. Jihlava : VŠPJ Jihlava, 2010, s.73-77. ISBN 978-80-87035-30-6.
 • Jermář, M. The role of competitive tendencies in leadership. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty 2010. Jihlava : VŠPJ, 2010. ISBN 978-80-87035-30-6.
 • Jermář, M. Úrovně diagnózy strategického potenciálu managementu LZ. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. s.1-10. ISBN 978-80-245-1408-6.
 • Jermář, M. Posilování strategického přínosu managementu lidských zdrojů. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. s.1-11. ISBN 978-80-245-1207-5.
 • Jermář, M. Týmy versus sítě. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. s.553-562. ISBN 80-245-1091-X.
 • Jermář, M. Změna kultury firmy : podněty, role a přístupy. In MOMAN 03. Plzeň : EVIDA, 2003. s.65-72. ISBN 80-86596-15-X.
 • Jermář, M. Plánování kariéry a rozvoj managementu. In Acta Evida č. 05 Geman 01. Praha, 2001. s.?. ISBN 80-86596-15-X.
Software
 • Eger, L.; Tlučhoř, J.; Čechurová, L.; Vacek, J.; Skalický, J.; Egerová, D.; Januška, M.; Jermář, M. Vzdělávací projekty - řízení rizik. 2013.
Učební texty, skripta
 • Jermář, M.; Egerová, D.; Dvořáková, V.; Dvořáková, J. Psychologie v organizační a manažerské praxi.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. 178s. ISBN 978-80-261-0730-9.
 • Jermář, M.; Egerová, D.; Dvořáková, J.; Dvořáková, V. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 179s. ISBN 978-80-261-0402-5.
 • Jermář, M. Personální procesy v organizacích. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 81s. ISBN 978-80-261-0457-5.
 • Jermář, M.; Egerová, D.; Dvořáková, J.; Dvořáková, V. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. 157s. ISBN 978-80-261-0147-5.